Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014–2015

Show simple item record

dc.contributor.author Attila, Mikko
dc.contributor.author Hyvärinen, Heini
dc.contributor.author Nguyen, Emmi
dc.date.accessioned 2019-11-15T09:41:40Z
dc.date.available 2019-11-15T09:41:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-11-5090-6
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306991
dc.description.abstract Valtion ympäristölupaviranomainen eli neljä aluehallintovirastoa antoi vuonna 2014 yhteensä 818 ja vuonna 2015 yhteensä 852 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näiden lisäksi myös kunnissa annettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia annettiin eläinsuojille, jätteiden käsittelylle sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat 46–56 % kaikista annetuista luvista. Lupia annettiin runsaasti myös energiantuotantoon, jätevedenpuhdistamoille, malmien ja mineraalien kaivamiseen ja tuotantoon, kemianteollisuuteen sekä kemikaalien tai polttoaineiden varastointiin, käyttöön tai käsittelyyn. Ympäristölupahakemuksista noin neljäsosa käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja noin 55 %:ssa käsittelyaika oli yli vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 17,7 kuukautta ja vuonna 2015 17,2 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin lukumääräisesti eniten turvetuotannon hakemuksiin liittyen. Valitus tehtiin 18–20 %:sta lupapäätöksiä. Eniten valituksia jätettiin turvetuotannon luvista. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 43/2019 fi
dc.title Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014–2015 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_43_2019.pdf 882.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record