Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2016–2017

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306992

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_44_2019.pdf 904.9Kb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2016–2017
Author: Attila, Mikko; Huotari, Essi; Johansson, Annika
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2019
ISBN: 978-952-11-5092-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/306992
Abstract: Valtion ympäristölupaviranomainen eli neljä aluehallintovirastoa antoi vuonna 2016 yhteensä 758 ja vuonna 2017 yhteensä 550 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näiden lisäksi myös kunnissa annettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia annettiin jätteiden käsittelylle, eläinsuojille sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat lähes 60 % kaikista annetuista luvista. Lupia annettiin runsaasti myös jätevedenpuhdistamoille sekä kemianteollisuuteen ja kemikaalien tai polttoaineiden varastointiin, käyttöön tai käsittelyyn. Ympäristölupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli 19,0 kuukautta ja vuonna 2017 15,5 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin lukumääräisesti eniten turvetuotannon hakemuksiin liittyen. Valitus jätettiin kuudesosasta lupapäätöksiä, ja eniten valitettiin turvetuotannon luvista.
Subject (yso): ympäristönsuojelulaki
ympäristöluvat
lainsäädäntö
aluehallintovirastot
ympäristövaikutukset
jätteiden käsittely
eläinsuojat
turvetuotanto
viranomaiset
valtio
kunnat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record