Candle in the wind : Empiirinen tutkimus nimien muistettavuudesta virtuaalisessa minigolfpelissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/307169

Citation

Hämäläinen , L 2018 , ' Candle in the wind : Empiirinen tutkimus nimien muistettavuudesta virtuaalisessa minigolfpelissä ' , Sananjalka (Turku) , Vuosikerta. 60 , Nro 60 , Sivut 118-141 . https://doi.org/10.30673/sja.69962

Title: Candle in the wind : Empiirinen tutkimus nimien muistettavuudesta virtuaalisessa minigolfpelissä
Author: Hämäläinen, Lasse
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2018-12
Language: fin
Number of pages: 24
Belongs to series: Sananjalka (Turku)
ISSN: 0558-4639
DOI: https://doi.org/10.30673/sja.69962
URI: http://hdl.handle.net/10138/307169
Abstract: Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nimien muistaminen on selvästi vaikeampaa kuin muiden sanojen. Vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt nimien muistettavuus eli se, millaiset nimet muistetaan hyvin tai huonosti. Tässä artikkelissa nimien muistettavuutta tarkastellaan empiirisen koeaineiston avulla. Suomalaisessa verkkopeliyhteisö Aapelissa sijaitsevan Minigolf-nimisen pelin 33 harrastajaa osallistui kahteen kokeeseen, joissa testattiin, kuinka hyvin he muistavat pelissä esiintyvien ratojen nimiä. Koetulosten kvalitatiivisen analyysin perusteella erottui useita muuttujia, jotka vaikuttavat nimien muistettavuuteen. Niistä tarkempaan kvantitatiiviseen analyysiin valittiin viisi: nimeämisperuste, ns. ratasarjaan kuuluminen, nimen kieli, nimen pituus sekä radan pelillinen tärkeys ja kiinnostavuus. Analyysi osoittaa, että kaikilla näillä muuttujilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus nimen muistamiseen. Muistettavuus syntyy siis usean eri tekijän summana.
Subject: 6121 Kielitieteet
nimistöntutkimus
kognitiivinen psykologia
muisti
internet
tietokonevälitteinen viestintä
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Candle_RGate.pdf 739.8Kb PDF View/Open
69962_Artikkelin_teksti_105996_1_10_20181102.pdf 682.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record