Aktiivimallin toteutuminen vuoden 2018 aikana. Kuvailevaa tarkastelua Kelan tilastojen avulla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111838538 http://hdl.handle.net/10138/307207
Title: Aktiivimallin toteutuminen vuoden 2018 aikana. Kuvailevaa tarkastelua Kelan tilastojen avulla
Author: Tschamurov, Viveka; Jauhiainen, Signe
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-11-22
Language: fin
Number of pages: 25
Belongs to series: Työpapereita ; 151
ISBN: 978-952-284-078-3
ISSN: 2323-9239
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111838538
http://hdl.handle.net/10138/307207
Abstract: Tässä työpaperissa tarkastellaan työttömyysturvan aktiivimallin toteutumista vuoden 2018 aikana. Tutkimus sisältää kuvailevaa analyysia muun muassa siitä, kuinka suuri osa on täyttänyt aktiivisuusehdon ja millä toimenpiteillä se on täyttynyt. Kaikista aktiivimallin piirissä olevista työmarkkinatuen saajista noin 40 prosenttia ja peruspäivärahan saajista hieman alle 30 prosenttia täytti aktiivisuusehdon lähes koko seuranta-ajan. Työmarkkinatuen saajista suurin osa täytti aktiivisuusehdon TE-palveluun osallistumalla, kun taas peruspäivärahan saajista suurin osa täytti sen työtuloilla. Jos henkilö ei täyttänyt aktiivisuusehtoa, hänen työttömyysturvaansa alennettiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Suurimmalla osalla henkilöistä, jotka eivät täyttäneet aktiivisuusehtoa, tilanne oli alentamisesta huolimatta pysyvä jaksosta toiseen, ja vain pieni osa alennettua etuutta saaneista täytti aktiivisuusehdon. Lisäksi tutkimuksessa estimoitiin aktiivisuusehdon täyttymisen todennäköisyyttä eri sosioekonomisissa ja demografisissa ryhmissä. Tulosten mukaan erityisesti naisilla, nuorilla ikäryhmillä, puolison kanssa asuvilla, ulkomaan kansalaisilla ja asumistuen saajilla on keskimäärin suurempi todennäköisyys täyttää aktiivisuusehto. Vastaavasti iäkkäämmillä, pitkäaikaistyöttömillä, Uudellamaalla tai maakuntakeskuksissa asuvilla, työkyvyttömyyseläkettä hakeneilla tai toimeentulotuen saajilla on keskimäärin pienempi todennäköisyys täyttää aktiivisuusehto.
Subject: työttömyysturva
työllisyyspolitiikka
aktivointi
työttömät
työmarkkinatuki
työttömyyspäivärahat
työtulot
työttömyys
aktiivisuus
työllistyminen
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita151.pdf 547.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record