Aktiivimallin toteutuminen vuoden 2018 aikana. Kuvailevaa tarkastelua Kelan tilastojen avulla

Show simple item record

dc.contributor.author Tschamurov, Viveka
dc.contributor.author Jauhiainen, Signe
dc.date.accessioned 2019-11-22T06:15:16Z
dc.date.available 2019-11-22T06:15:16Z
dc.date.issued 2019-11-22
dc.identifier.isbn 978-952-284-078-3 (pdf)
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019111838538 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307207
dc.description.abstract Tässä työpaperissa tarkastellaan työttömyysturvan aktiivimallin toteutumista vuoden 2018 aikana. Tutkimus sisältää kuvailevaa analyysia muun muassa siitä, kuinka suuri osa on täyttänyt aktiivisuusehdon ja millä toimenpiteillä se on täyttynyt. Kaikista aktiivimallin piirissä olevista työmarkkinatuen saajista noin 40 prosenttia ja peruspäivärahan saajista hieman alle 30 prosenttia täytti aktiivisuusehdon lähes koko seuranta-ajan. Työmarkkinatuen saajista suurin osa täytti aktiivisuusehdon TE-palveluun osallistumalla, kun taas peruspäivärahan saajista suurin osa täytti sen työtuloilla. Jos henkilö ei täyttänyt aktiivisuusehtoa, hänen työttömyysturvaansa alennettiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Suurimmalla osalla henkilöistä, jotka eivät täyttäneet aktiivisuusehtoa, tilanne oli alentamisesta huolimatta pysyvä jaksosta toiseen, ja vain pieni osa alennettua etuutta saaneista täytti aktiivisuusehdon. Lisäksi tutkimuksessa estimoitiin aktiivisuusehdon täyttymisen todennäköisyyttä eri sosioekonomisissa ja demografisissa ryhmissä. Tulosten mukaan erityisesti naisilla, nuorilla ikäryhmillä, puolison kanssa asuvilla, ulkomaan kansalaisilla ja asumistuen saajilla on keskimäärin suurempi todennäköisyys täyttää aktiivisuusehto. Vastaavasti iäkkäämmillä, pitkäaikaistyöttömillä, Uudellamaalla tai maakuntakeskuksissa asuvilla, työkyvyttömyyseläkettä hakeneilla tai toimeentulotuen saajilla on keskimäärin pienempi todennäköisyys täyttää aktiivisuusehto. fi
dc.format.extent 25 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita fi
dc.subject työttömyysturva fi
dc.subject työllisyyspolitiikka fi
dc.subject aktivointi fi
dc.subject työttömät fi
dc.subject työmarkkinatuki fi
dc.subject työttömyyspäivärahat fi
dc.subject työtulot fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject aktiivisuus fi
dc.subject työllistyminen fi
dc.title Aktiivimallin toteutuminen vuoden 2018 aikana. Kuvailevaa tarkastelua Kelan tilastojen avulla fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 151 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita151.pdf 547.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record