Transition of a clinical practice to use of subdural drains after burr-hole evacuation of chronic subdural hematoma : The Helsinki experience

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Tommiska, Pihla
dc.contributor.author Lönnrot, Kimmo
dc.contributor.author Raj, Rahul
dc.contributor.author Luostarinen, Teemu
dc.contributor.author Kivisaari, Riku
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201911143911
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307338
dc.description.abstract Tausta Krooninen subduraalihematooma on yli kolme viikkoa vanha verikertymä kovakalvon ja lukinkalvon välissä. Useissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa on osoitettu dreenin käytön hyödyt kroonisten subduraalihematoomien leikkaushoidossa. Kuitenkin vain muutamassa tutkimuksessa on kuvattu tuloksia dreenin kliinisen käyttöön ottamisen jälkeen. Tutkimuksemme kertoo subduraalidreenin käyttöön siirtymisestä neurokirurgian klinikassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kroonisen subduraalihematooman hoitona tehtävän trepanaatioleikkauksen jälkeen. Tutkimusmenetelmät Retrospektiivisessa havainnoivassa kohorttitutkimuksessamme valittiin tutkittaviksi potilaat, jotka oli hoidettu trepanaatiolla kroonisen subduraalihematooman vuoksi. Vertasimme kahta kuuden kuukauden mittaista ajanjaksoa, joista ensimmäisen aikana (heinäkuu-joulukuu 2015) subduraalidreenin käyttö oli satunnaista ja toisen aikana (heinäkuu-joulukuu 2017) subduraalidreenin käyttö oli rutiininomaista. Ensisijaisena päätetapahtumana oli uusintaleikkaukset uusintavuodon vuoksi kuuden kuukauden sisällä primäärileikkauksesta. Toissijaisina päätetapahtumina tutkimme potilaiden neurologista toimintakykyä, kuolleisuutta, infektioita ja muita komplikaatioita kuuden kuukauden seurantajakson aikana. Tulokset Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 161 potilasta, joista 71 (44%) oli dreeniryhmässä ja 90 (56%) oli ei-dreeniryhmässä. Iässä, sairaushistoriassa, traumahistoriassa ja verisuonitukkeumia ehkäisevien lääkkeiden käytössä ennen leikkausta ei ollut ryhmien välillä eroja (p>0.05). Ei-dreeniryhmän potilaista 18% sai uusintaleikkausta vaativan vuodon kuuden kuukauden sisällä, kun taas dreeniryhmän potilaista uusinnan sai 6% (vetosuhde [odds ratio] 0.28; 95% luottamusväli 0.09-0.87; p=0.028). Neurologisessa toimintakyvyssä (p=0.72), kuolleisuudessa (p=0.55), infektioiden määrässä (p=0.96) ja muissa komplikaatioissa (0=0.20) ei ollut ryhmien välillä eroja. Johtopäätökset Subduraalidreenin käyttö vähensi tehokkaasti uusintaleikkauksen tarvetta kuuden kuukauden sisällä kroonisen subduraalihematooman leikkauksen jälkeen. Subduraalidreenin käytöllä ei ollut vaikutusta neurologiseen toimintakykyyn, kuolleisuuteen, infektioihin tai muihin komplikaatioihin. fi
dc.description.abstract Background A number of randomized controlled trials have shown the benefit of drain placement in the operative treatment of chronic subdural hematoma (CSDH); however, few reports have described real-life results after adoption of drain placement into clinical practice. We report the results following a change in practice at Helsinki University Hospital from no drain to subdural drain (SD) placement after burr hole craniostomy for CSDH. Methods We conducted a retrospective observational study of consecutive patients undergoing burr hole craniostomy for CSDH. We compared outcomes between a 6- month period when SD placement was arbitrary (July-December 2015) and a period when SD placement for 48 hours was routine (July-December 2017). Our primary outcome of interest was recurrence of CSDH necessitating reoperation within 6 months. Patient outcomes, infections, and other complications were assessed as well. Results A total of 161 patients were included, comprising 71 (44%) in the drain group and 90 (56%) in the non-drain group. There were no significant differences in age, comorbidities, history of trauma, or use of antithrombotic agents between the 2 groups (P>0.05 for all). Recurrence within 6 months occurred in 18% of patients in the non-drain group, compared with 6% in the drain group (odds ratio, 0.28; 95% confidence interval, 0.09-0.87; P=0.028). There were no differences in neurologic outcomes (P=0.72), mortality (P=0.55), infection rate (P=0.96), or other complications (P=0.20). Conclusions The change in practice from no drain to use of an SD after burr hole craniostomy for CSDH effectively reduced the 6-month recurrence rate with no effect on patient outcomes, infections, or other complications. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject burr hole; chronic subdural hematoma
dc.subject drain
dc.subject neurosurgery
dc.subject recurrence
dc.subject subdural drain
dc.subject surgery
dc.subject burr hole
dc.subject chronic subdural hematoma
dc.subject drain
dc.subject neurosurgery
dc.subject recurrence
dc.subject subdural drain
dc.subject surgery
dc.subject.mesh pitkäaikainen kovakalvonalainen verenpurkauma und
dc.subject.mesh subduraalihematooma und
dc.subject.mesh intrakraniaalinen subduraalihematooma und
dc.subject.mesh kovakalvonalainen nestekertymä und
dc.subject.mesh traumaattinen kallonsisäinen verenvuoto und
dc.subject.mesh aivovammat und
dc.subject.mesh dreeni und
dc.subject.mesh dreneeraus und
dc.subject.mesh neurokirurgia und
dc.subject.mesh neurokirurgiset toimenpiteet und
dc.subject.mesh kirurgia und
dc.subject.mesh uusintaleikkaus und
dc.subject.mesh kallonporaus und
dc.title Transition of a clinical practice to use of subdural drains after burr-hole evacuation of chronic subdural hematoma : The Helsinki experience en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201911143911

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tommiska_Pihla_Pro_gradu_2019.pdf 757.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record