Young men against female genital mutilation/cutting in Somaliland : Discursively negotiating violence, gender norms and gender order

Show simple item record

dc.contributor.author Väkiparta, Maria
dc.date.accessioned 2019-11-25T13:46:23Z
dc.date.available 2019-12-03
dc.date.available 2019-11-25T13:46:23Z
dc.date.issued 2019-12-13
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5621-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307401
dc.description.abstract In Somaliland, the prevalence rate for female genital mutilation/cutting (FGM/C) renders it nearly universal. An overwhelming majority of girls undergo the most radical type of FGM/C, locally referred to as pharaonic cutting. Yet, there is some evidence on a shift towards less radical types, locally labelled sunnah cutting. Amongst international institutions, researchers and activists engaged in preventing FGM/C, the practice is increasingly conceptualised as a human rights violation and as a form of gender discrimination. It is now argued that challenging stereotypes about gender power structures will pave the way for abandoning the practice. Simultaneously, researchers and activists urge men to voice their opinions about the practice. This research provides a deeper understanding of the engagement of young men in the prevention of FGM/C, but it also critically examines men’s engagement. Focusing on discursive practices, I examine how young men engaged in preventing FGM/C in Somaliland discursively negotiate violence against women, gender norms, and the gender order. I also explore whether these negotiations are on the one hand, consistent with those goals related to deconstructing the patriarchal gender regime and, on the other hand, consistent with locally prevailing masculinities. My study is guided by critical studies on men and masculinities and by a critical discourse analysis, through which I address the complex and often hidden workings of power and ideology in discourse. To do so, I collected data via semi-structured individual interviews with 19 university students (15 men, 4 women) who volunteered in a project to advocate against FGM/C in Somaliland. The interviewees employed four interlinked discourses: the righteousness discourse, the health discourse, the hierarchical difference discourse, and the masculine responsibility discourse. These discourses challenge some forms of violence against women, while legitimating others. They (re)produce prevailing masculinities and hierarchical gender order in many ways, but there are also discursive elements that renegotiate prevailing gender norms, particularly idealised womanhood. The findings of this study contribute to theories associated with female genital cutting as patriarchal violence, feminist theories on the workings of power and ideology within a discourse, and theories on men and masculinities. More practically, these findings can inform the design of programmes to prevent FGM/C, which should remain consistent with the deconstruction of patriarchal structures and practices that uphold FGM/C. en
dc.description.abstract Somaliassa useimmat tytöt läpikäyvät sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen (female genital mutilation/cutting, FGM/C). Suurin osa läpikäy radikaaleimman faraonisen leikkauksen, mutta nähtävissä on merkkejä siirtymisestä lievempään sunnah-leikkaukseen etenkin kaupungeissa. Kansainvälisten järjestöjen, tutkijoiden ja aktivistien keskuudessa FGM/C-perinnettä käsitellään nykyään ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksenä ja sukupuoleen perustuvana syrjintänä. Siksi sukupuolten valtasuhteiden haastaminen korostuu monissa perinteen lopettamiseen tähtäävissä hankkeissa. Samalla miesten roolia perinteen lopettamisessa peräänkuulutetaan aiempaa vahvemmin. Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään mutta samalla myös tarkastelemaan kriittisesti miesten toimijuutta FGM/C-vastaisessa toiminnassa. Analysoin tutkimuksessani, kuinka FGM/C-perinteen vastaiseen työhön Somalimaassa osallistuvat nuoret miehet haastavat ja toisaalta uusintavat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sukupuolinormeja ja sukupuolijärjestystä diskurssien kautta. Tutkimukseni tarkastelee myös sitä, miten nämä diskursiiviset neuvottelut vahvistavat ja purkavat patriarkaalista sukupuolijärjestelmää sekä miten ne asemoituvat suhteessa paikallisiin maskuliinisuuksiin. Analysoin tutkimusaineistoani kriittisen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen sekä kriittisen diskurssianalyysin kautta. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, miten sukupuolta ja sukupuolijärjestystä rakennetaan puheessa esimerkiksi esittämällä toimijoita sukupuolittuneissa rooleissa, kuvaamalla vallitsevia järjestyksiä "luonnollisina" ja oikeudenmukaisina, sekä vetoamalla vallitseviin ideologioihin. Tutkimusaineistoni koostuu 19 yliopisto-opiskelijan (15 miestä, 4 naista) haastattelusta. Haastateltavat toimivat vapaaehtoisina paikallisen kansalaisjärjestön FGM/C-perinnettä ehkäisevässä hankkeessa. Haastateltavien käyttämissä diskursseissa faraoninen leikkaus näyttäytyy naisten terveyttä uhkaavana ja islaminuskon vastaisena kulttuurisena tapana, kun taas sunnah-leikkaus nähdään usein uskonnollisesti hyväksyttävänä, lähes harmittomana toimenpiteenä. Diskursseissa myös haastetaan FGM/C osoituksena naisen uskonnollista "puhtaudesta"’. Miesten valta-asemaa sekä vallitsevia maskuliinisuuksia sen sijaan vahvistetaan diskursseissa monella tavalla. Tutkimustulokseni lisäävät ymmärrystä FGM/C-perinteestä sekä sukupuolten valtasuhteiden uusintamisesta diskurssien kautta. Tulokseni vahvistavat käsitystä, että perinteen lopettamiseen tähtäävissä ohjelmissa tulisi kiinnittää huomiota patriarkaalisiin rakenteisiin, jotka osaltaan ylläpitävät FGM/C-perinnettä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5620-4
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject gender studies
dc.subject sukupuolentutkimus
dc.title Young men against female genital mutilation/cutting in Somaliland : Discursively negotiating violence, gender norms and gender order en
dc.title.alternative Nuorten miesten toimijuus tyttöjen sukuelinten silpomis/ympärileikkausperinteen ehkäisyssä Somalimaassa fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Jyrkinen, Marjut
dc.ths Näre, Lena
dc.opn Strid, Sofia
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Gender, Culture and Society en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhällsforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VÄKIPARTA_dissertation_FINAL.pdf 1.307Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record