Pohjoista huoltovarmuutta : Kruunun makasiinijärjestelmän toiminta Suomessa Viaporin rakennuskauden aikana 1747–1756

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5703-4
Title: Pohjoista huoltovarmuutta : Kruunun makasiinijärjestelmän toiminta Suomessa Viaporin rakennuskauden aikana 1747–1756
Author: Hatakka, Sampsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-12-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5703-4
http://hdl.handle.net/10138/307414
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Northern supply security: The functioning of the Crown’s magazine supply system in Finland during the construction period of Sveaborg 1747–1756 Building the fortress of Sveaborg was an enormous project which required thousands of soldiers as construction workers year after year. Merchants of Helsinki could not procure enough food for the market and consequently the soldiers could not buy what they needed. Thus, the Crown had to provide bread, meat and other foodstuffs for them. The aim of this thesis is to examine how the Crown storage magazines were utilised in organising food supplies for the workforce. The study also emphasises the other functions of the magazines. Stores had to be prepared for a possible war against Russia, and farmers required seed for their fields in case of harvest failure. In addition to the accounts of the magazines, the main sources for this study are the letters and minutes of the central governmental institutions. The thesis demonstrates that, unlike many other European states in the 18th century, Sweden had a highly centralised supply organisation. When the Crown bought grain, flour and other foodstuffs, it played an active part in business negotiations. The officials of the Crown also took care of many other functions of the supply organisation: storing the goods in magazines, transportation, and manufacturing bread. The reasons for the relative lack of private entrepreneurs’ involvement in the supply organisation are manifold. Finnish towns were small, and their merchants had only a limited amount of capital. The rich merchants of Stockholm, on the other hand, could not freely take part in the provisioning of soldiers in Finland, because the Crown had a principle of buying foodstuffs locally whenever it was practical and affordable. Magazines were also needed to store grain which farmers delivered as taxes. In addition, magazines were needed in case of harvest failure to prevent grain shortages. Because Finland was blocked by ice during the winter months, it was especially important to have stores gathered in advance in case sudden subsistence crises occurred. The functioning of the magazine supply system during the construction period of Sveaborg reveals how much effort and preparation it took to provide food for soldiers and grain for farmers in the northernmost parts of Europe. The Crown had to take an active part in all levels of the system to ensure that it worked well. For that reason, the Swedish military supply system significantly differed from those in use in many other countries.Pohjoista huoltovarmuutta: Kruunun makasiinijärjestelmän toiminta Suomessa Viaporin rakennuskauden aikana 1747–1756 Viaporin linnoituksen rakentaminen oli sotaväen huollon kannalta mittava hanke 1700-luvun Suomessa. Rakennustöihin oli komennettu vuosittain tuhansia sotilaita, jotka tarvitsivat päivittäin huomattavat määrät ruokaa. Periaatteessa sotilaiden olisi pitänyt ostaa elintarvikkeita palkkarahoillaan. Helsingin kaupungin kauppiaat eivät kuitenkaan kyenneet hankkimaan tarpeeksi ruokatavaroita, minkä vuoksi kruunun piti huolehtia sotilaiden muonituksesta. Tehtävä edellytti kruunun oman huoltojärjestelmän eli kruununmakasiinien valjastamista tähän tarkoitukseen lähes kymmeneksi vuodeksi. Väitöskirjassa on selvitetty, miten kruununmakasiineja hyödynnettiin sotilaiden muonituksessa rakennuskauden aikana ja miksi näin toimittiin. Huomiota on kiinnitetty erityisesti siihen, mitä tehtäviä kruunu eli valtio hoiti ja mistä puolestaan vastasivat yksityiset toimijat. Makasiinijärjestelmällä oli myös muita tehtäviä. Kruunu keräsi varastoja myös uhkaavaa Venäjän vastaista sotaa varten, ja siviiliväestö tarvitsi kruununmakasiineista vilja-avustuksia katovuosina. Lähteinä tutkimuksessa on käytetty makasiinien tilejä sekä eri viranomaisten kirjeitä ja pöytäkirjoja. Tutkimukseni osoittaa, että Ruotsin sotaväen huoltojärjestelmä oli 1700-luvulla hyvin valtiojohtoinen ja keskitetty, toisin kuin esimerkiksi Britanniassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Ranskassa. Hankkiessaan viljaa ja elintarvikkeita kruunu osallistui aktiivisesti kauppaneuvotteluihin. Viranomaiset huolehtivat monilta osin myös muista sotaväen huoltoon kuuluneista tehtävistä, kuten tavaroiden varastoinnista, kuljetuksista ja leivän valmistuksesta. Yksityisten toimijoiden suhteellisen vähäiseen merkitykseen huoltojärjestelmässä oli monia syitä. Suomessa kaupungit olivat pieniä ja kauppiailla oli vain vähän pääomaa. Tukholman kauppiaat puolestaan eivät voineet vapaasti ottaa osaa sotaväen huoltoon Suomessa, sillä periaatteena oli toteuttaa hankinnat paikallisesti. Lisäksi pohjoisessa ilmastossa kadot ja viljan tuontivaikeudet etenkin talvella olivat alituisena uhkana, ja makasiineja tarvittiin siksi estämään mahdollinen viljapula kriisiaikoina. Kruununmakasiineja tarvittiin myös veroina saadun viljan varastoimiseen. Viaporin rakennuskauden aikainen makasiinijärjestelmän toiminta paljastaa, miten paljon vaivaa ja ennakkovalmisteluja tarvittiin varmistamaan ravinto niin sotilaille kuin siviileille Euroopan pohjoisimmissa osissa. Kruunun piti ottaa vahva rooli koko huoltojärjestelmässä, sillä vain näin kyettiin takaamaan huollon sujuvuus. Tästä syystä Ruotsin sotaväen huolto erosi merkittävästi monien muiden maiden toimintatavoista.
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
POHJOIST.pdf 1.959Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record