Unkarilaisten henkilönnimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/307484

Citation

Sarhemaa , M & Takács , J 2018 , ' Unkarilaisten henkilönnimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä ' , Sananjalka (Turku) , Vuosikerta. 60 , Nro 60 , Sivut 274-285 . https://doi.org/10.30673/sja.70129

Title: Unkarilaisten henkilönnimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä
Author: Sarhemaa, Maria; Takács, Judit
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 12
Belongs to series: Sananjalka (Turku)
ISSN: 0558-4639
DOI: https://doi.org/10.30673/sja.70129
URI: http://hdl.handle.net/10138/307484
Abstract: Artikkeli käsittelee unkarilaisia henkilönnimiä, nimifraaseja ja nimenvalintaa sekä etunimiin kytkeytyviä merkityksiä ja kokoaa niitä käsittelevää kirjallisuutta. Käsittely on osittain kontrastiivista: unkarilaista käytäntöä verrataan suomalaiseen sellaisissa kohdissa, joissa se helpottaa suomalaista lukijaa. Artikkelin näkökulma on alussa yhteiskunnallinen ja sosio-onomastinen ja tarkastelussa ovat unkarilaiset nimifraasit sekä niiden eri osat. Myöhemmin tarkastelun keskiöön rajautuvat etunimet ja näkökulma muuttuu enemmän semanttiseksi. Unkarilainen nimifraasi koostuu usein monista eri osista, ja etu- ja sukunimen lisäksi siinä voi olla erilaisia nimentäydennyksiä, jotka kertovat nimenkantajan kansalaisuudesta, siviilisäädystä, perheensisäisestä sukupolvesta tai koulutustaustasta. Unkarilaisten nimifraasien käyttö yleensä ja erityisesti unkarilaisten naisten nimifraasien käyttö muunkielisessä, esimerkiksi suomenkielisessä, kontekstissa saattaa toisinaan aiheuttaa ongelmia. Naisen nimifraasi saattaa koostua pelkästään aviomiehen etu- ja sukunimestä sekä johtimesta -né ’vaimo’, jolloin nimeä toisenkielisessä kontekstissa käyttävän on ratkaistava, missä muodossa hän nimeä käyttää. Unkarissa – kuten Suomessakin – nimenvalintaan vaikuttavat yhteiskunnalliset normit ja sosiaaliset konventiot. Uusien nimien antamista säädellään Unkarissa jokseenkin tiukasti. Jos lapselle halutaan antaa nimi, joka ei vielä ole hyväksyttyjen etunimien listalla, nimen antamista pitää erikseen anoa. Unkarissa on tyypillistä, että virallisen etunimen sijaan jokapäiväisessä kielenkäytössä käytetään erilaisia lisänimiä. Tällaisten lisänimien käyttö on hyvin vakiintunutta ja vaihtelee muun muassa nimenkantajan iän mukaan. Normit ja konventiot eivät kuitenkaan ole ainoa nimenvalintaan vaikuttava seikka, vaan nimenantoon vaikuttavat myös etunimiin kytkeytyvät erilaiset merkitykset. Siksi artikkelissa pohditaan myös kysymystä siitä, onko nimellä ylipäänsä merkitystä, sekä tarkastellaan etunimiin yhdistyviä merkityksiä ja konnotaatioita.
Subject: 6121 Kielitieteet
nimistöntutkimus
unkarin kieli
henkilönnimet
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
70129_Artikkelin_teksti_90586_1_18_20180423.pdf 325.7Kb PDF View/Open
70129_Artikkelin_teksti_106392_1_10_20181107.pdf 211.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record