Orava ja Yhdysrengas kohti kansainvälistyvää hyvinvointivaltiota : Henkilöstölehdet yrityskulttuurin luojina liikepankeissa 1940-luvulta 1980-luvulle

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911264000
Title: Orava ja Yhdysrengas kohti kansainvälistyvää hyvinvointivaltiota : Henkilöstölehdet yrityskulttuurin luojina liikepankeissa 1940-luvulta 1980-luvulle
Author: Vekka, Annakaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911264000
http://hdl.handle.net/10138/307495
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa käsitellään kahden suomalaisen liikepankin Kansallis-Osake-Pankin ja Suomen Yhdyspankin henkilöstölehtien osuutta yrityskulttuurin luojina, tiedonvälittäjinä ja yhteisöjensä kehittäjinä 1940-luvulta aina vuoteen 1984. Lähteenä tässä tutkimuksessa ovat liikepankkien henkilöstölehtien vuosikerrat. Lehdet ovat KOP:n Orava ja SYP:n Yhdysrengas. Henkilöstölehtien vuosikerrat on saatu käyttöön Nordea Bank Oyj:n arkistosta. Pääasiallisesti tutkimusmateriaalia lähestytään narratiivisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään siihen millaisena kertomuksena henkilöstölehdet ilmenevät omassa kulttuurisessa yksikössään eli pankkien henkilöstön viestintävälineinä. Suomalaisen yhteiskunnan muutosta voi seurata henkilöstölehtien sivuilta. Naisten siirtyminen työelämään sekä hyvinvointivaltion rakentuminen ja tasa-arvokehityksen eteneminen on luettavissa näistä lehdistä. Liikepankkien toiminta heijasti ympärillä olevan yhteiskunnan arvomaailmaa. Muutokset molemmissa ovat varsin yhteneväisiä. Missään suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä henkilöstölehdet eivät ole toimineet tienraivaajina. Oravan ja Yhdysrenkaan kulta-aika osui 1960- ja 1970-luvun taitteeseen, jolloin lehtien sisältö oli monipuolisinta ja lehdet nostivat esiin yhteiskunnan ja työn muutoksista kertovaa materiaalia. Sekä työntekijän että työnantajan ääni kuului. Aikakausi oli myös liikepankeille yrityksinä kultaaikaa, kun kansainvälinen kauppa kasvoi, suomalaiset vaurastuivat ja pankeilla oli merkittävä asema yhteiskunnallisina vaikuttajina. Nämä kaksi lehteä eivät koskaan tulleet niin tärkeiksi, kuin niiden varhaiset tekijät ajattelivat, mutta lehtinä ne täyttivät oman osansa tiedonjakajina henkilökunnalle.
Subject: pankki
yhteiskunta
hyvinvointivaltio
työelämä
henkilöstölehti
Discipline: yleinen historia
General History
allmän historia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record