Indo-Iranian borrowings in Uralic : Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Kielentutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i språkforskning sv
dc.contributor Doctoral Programme in Language Studies en
dc.contributor.author Holopainen, Sampsa
dc.date.accessioned 2019-11-28T10:00:01Z
dc.date.available 2019-12-04
dc.date.available 2019-11-28T10:00:01Z
dc.date.issued 2019-12-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5729-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307582
dc.description.abstract This dissertation discusses the Indo-Iranian loanwords in the Uralic languages. The loanwords that have been suggested in earlier research are critically analyzed and commented based on modern views of Uralic and Indo-Iranian historical phonology and etymology. The etymologies are analyzed on the basis of the general methods of loanword research: arguments of phonology, distribution and semantics are taken into account. In addition to the analyzis of older etymological proposals, also some new etymologies are presented. Also the research history of the topic is discussed. The aim of this study is to establish rules for the sound substitutions and bring new light to the relative chronology of the loanwords. Because the phoneme systems of Proto-Indo-Iranian, Proto-Iranian and later Iranian languages were very different from those of Proto-Uralic and its daughter languages, the phonemes of the Indo-Iranian donor languages have been substituted in various ways in the Uralic languages. Differences reflect both conditional developments (different substitutions in different environments) and chronological differences, and it is often difficult to distinguish between the two. Special attention is also paid to the distribution of loanwords and the use of distribution as a criterion in dating the loanwords. Contrary to views expressed in many earlier works, it is shown that the distribution is not a very good criterion, as the distribution of loanwords within the Uralic language family forms a rather complicated picture due to loss of words in some branches. A notable problem is the parallel borrowing of same Indo-Iranian words to various branches of the Uralic family. It is not always easy to distinguish the parallel borrowings from the earlier loanwords into the common proto-language, and in earlier research the parallel loans have not received enough attention, despite their key importance to the chronology of the loanwords. The results of this study reinforce the stratigraphy of Indo-Iranian loanwords (Pre-Indo-Iranian, Proto-Indo-Iranian, Proto-Iranian and later Iranian loanwords) that has been prevalent in recent decays. However, it is shown that many of the substitution rules are open to different interpretations and some words are difficult to assign to a certain loanword layer. A notable result of this study is also that many of the etymologies presented in earlier works are uncertain or unconvincing, and there are also cases in which some other archaic Indo-European source is more probable donor language than Indo-Iranian. en
dc.description.abstract Väitöskirjan aiheena ovat uralilaisten (suomalais-ugrilaisten) kielten indoiranilaisperäiset lainasanat. Työssä arvioidaan kriittisesti aiemmissa lähteissä esitetyt etymologiat ja kommentoidaan niiden pohjalta lainoissa esiintyviä äännesubstituutioita ja levikkiä. Aineiston muodostavat eri uralilaisissa kielissä esiintyvät lainasanat, joille on aiemmassa tutkimuksessa esitetty kantaindoiranilaista tai kantairanilaista, tai muuta varhaista iranilaista laina-alkuperää. Menetelmänä sovelletaan lainasanatutkimuksen yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä. Etymologioita arvioidaan äänneasun, levikin ja merkityksen perusteella. Työssä on otettu huomioon sekä uralilaisen että indoiranilaisen kielikunnan äännehistorian uusin tutkimus, ja monet työn tuloksista poikkeavat aiemman tutkimuksen käsityksistä, jotka perustuvat jo osittain vanhentuneisiin näkemyksiin äännehistoriasta. Tärkeimpinä tuloksina esitetään lainaetymologioiden jaottelu todennäköisiin, epätodennäköisiin ja epävarmoihin etymologioihin sekä esitetään lainoissa esiintyvät äännesubstituutiot ja niiden pohjalta määriteltävä kronologinen jako eri lainasanakerrostumiin. Työn tulosten perusteella voidaan todeta, että merkittävä osa aiemmassa tutkimuksessa esitetyistä etymologioista on epävarmoja tai vääriä. Lisäksi on huomattavaa, että melko useat työssä käsitellyt etymologiat on äänteellisin kriteerein varsin vaikea luokitella kantaindoiranilaisiksi, kantairanilaisiksi tai myöhemmistä iranilaisista kielistä saaduiksi lainasanoiksi. Usean etymologian kohdalla voidaan myös todeta, että indoiranilaisen laina-alkuperän lisäksi myös lainautuminen jostakin muusta arkaaisesta indoeurooppalaisesta kielestä on mahdollista. Lisäksi työssä esitetään muutamia uusia indoiranilaisia etymologioita. Huomattava tulos on myös, että lainojen äänneasu on esihistoriallisia lainasanoja tutkittaessa levikkiä tärkeämpi kriteeri, sillä vuosituhansien saatossa lainasanoja on muun sanaston mukana hävinnyt ja korvautunut. Lainasanojen levikin yksinomainen merkitys uralilaisen kielikunnan taksonomian evidenssinä on siis kyseenalaista. Levikkiä on vääristänyt myös lainojen rinnakkainen lainautuminen, sillä osa varhemmassa tutkimuksessa jo uralilaiseen kantakieleen saaduiksi oletetuista lainasanoista on todellisuudessa varhaisen, rinnakkaisen lainautumisen tulosta. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5728-7
dc.relation.isformatof Helsinki
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
dc.title Indo-Iranian borrowings in Uralic : Critical overview of sound substitutions and distribution criterion en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.opn Kümmel, Martin
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
INDO-IRA.pdf 3.018Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record