Ovatko vain substantiivit termejä? : Hakusanan valinnasta termityössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/307663

Citation

Pitkänen-Heikkilä , K 2018 , ' Ovatko vain substantiivit termejä? Hakusanan valinnasta termityössä ' , Sananjalka (Turku) , Vuosikerta. 60 , Nro 60 , Sivut 162-183 . https://doi.org/10.30673/sja.69977

Title: Ovatko vain substantiivit termejä? : Hakusanan valinnasta termityössä
Author: Pitkänen-Heikkilä, Kaarina
Contributor organization: Suomen kieli
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 22
Belongs to series: Sananjalka (Turku)
ISSN: 0558-4639
DOI: https://doi.org/10.30673/sja.69977
URI: http://hdl.handle.net/10138/307663
Abstract: Artikkeli tarkastelee hakusanaksi valittujen termien sanaluokkaa erikoisalojen sanastoissa. Aineistona on Tieteen termipankin rakennekoodattu sanasto, joka pohjautuu moniin eri sanastoihin ja pääasiassa erikoisalojen asiantuntijoiden työstämiin määritelmiin. Huomio keskittyy hakusanoina substantiiveja selvästi harvemmin käytettyihin adjektiiveihin ja verbeihin ja toisaalta näitä usein korvaaviin ominaisuudennimiin ja teonnimiin. Erityisesti artikkeli argumentoi ominaisuuskäsitteitä edustavien adjektiivien kautta, joita on 6,3 prosenttia Tieteen termipankin suomenkielisistä rakennekoodatuista hakusanoista. Artikkeli osoittaa, että termityössä on välttämätöntä huomioida termien esiintyminen erikoisalan aidossa kielenkäytössä. Termin käyttö omassa kontekstissaan kertoo siitä, millainen termin edustama käsite on luonteeltaan, mikä sen suhde lähikäsitteisiin on ja mikä on olennaista sen merkityksessä. Artikkeli havainnollistaa myös sitä, kuinka olennaisesti hakusanan valinta vaikuttaa määrittelyyn. On ongelmallista, jos hakusanoiksi valitaan rakenteita, jollaisina termit eivät koskaan esiinny. Vielä ongelmallisempaa on, jos hakusanan valinta (esim. adjektiivin muuttaminen ominaisuudennimeksi) aiheuttaa sellaisia semanttisia muutoksia, jotka eivät ole mahdollisia erikoisalalla. Artikkeli avaa myös keskustelua siitä, mikä ylipäätään on termi ja miten se pitäisi teoreettisesti kuvata.
Subject: 6121 Kielitieteet
terminologia
adjektiivi
hakusana
verbi
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
69977_Artikkelin_teksti_105995_1_10_20181102.pdf 391.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record