Do small companies face more moral hazard? : Effects of dismissal easing in small companies to the employment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912024023
Title: Do small companies face more moral hazard? : Effects of dismissal easing in small companies to the employment
Author: Vanhala, Vili
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912024023
http://hdl.handle.net/10138/307808
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Tutkielman tavoite on tutkia Suomeen vuonna 2018 ehdotettua lakimuutosta, joka olisi mahdollistanut pienille yrityksille helpomman työntekijöiden irtisanomisen. Muutosta perusteltiin sillä, että työllisyys paranisi, mikäli pienet yritykset kykenisivät palkkaamaan uusia työntekijöitä helpommin irtisanomisehtojen ollessa löysemmät. Aluksi tutkielma tuo esille, kuinka yleisesti ottaen työntekijät eivät ole samanlaisia, vaan työsuhteiden päättymisen todennäköisyys on erilainen irtisanomissuojan vaihdellessa. Tässä käytetään apuna koeaikaa, joka on ainoa tilanne, jossa irtisanomisen todennäköisyys vaihtelee. Tältä osin on selvää, että työnantajilla on kannustumia palkata tietynlainen työntekijä; kaikki työntekijät eivät suoriudu tehtävistä samalla tasolla. Tämän jälkeen pohditaan moraalikatoa pienissä yrityksissä. Irtisanomisen helpottaminen nostaa teoriassa työntekijöiden yrittämisen tasoa, mikä voi parantaa mahdollisuuksia työllistää uusia työntekijöitä. Kysymys kuitenkin kuuluu, kohtaavatko pienissä yrityksissä työskentelevät suhteessa todennäköisemmin moraalikatoa. Vaikka pienillä yrityksillä on mahdollisesti hankalampaa saada päteviä työntekijöitä, moraalikadolla asiaa ei saada selitettyä. Haasteet voivat liittyä myös pienten yritysten erilaiseen tilanteeseen. Lisäksi, vaikka irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä olisi helpotettu, olisivat vaikutukset teoreettisesti olleet melko pieniä.Thesis aims to investigate the motivations of the 2018’s planned policy in Finland, that would have allowed small companies to lay off workers easier. Policy was motivated by small companies’ having more uncertainty about employment decisions. It was assumed that when companies that were small enough could dismiss workers more easily, they would hire more employees, which would increase overall employment. At first, thesis discusses about effort and employees in a more general level using the one difference of dismissal conditions that exists in the Finnish labor market. It is found that there are differences in the employment decisions: employers do not want to hire any worker, they know that some perform better than other and there are incentives to choose a suitable worker. From these results, discussion becomes about potential moral hazard that could cause small companies to be less willing to hire additional workers. It is theoretically motivated, that easing dismissal conditions could improve employment through increased effort that can follow from the easing of dismissal conditions. However, there is not found a moral hazard problem that could only exist in small companies. Small companies may have harder to find a suitable worker for the potentially open position. Moral hazard might not be the only thing that explains this. It can also be attributed to the different characteristics of small and large firms. In addition, even if the employment could increase when dismissal conditions are eased, effects would be relatively small in the theoretical framework.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record