”Se sitoi meitä yhteen ja teki tästä tilasta sen mielikuvitustilan mitä se oli” : tapaustutkimus liveroolipelin soundtrackin mahdollisuuksista opetuskäytössä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121146755
Title: ”Se sitoi meitä yhteen ja teki tästä tilasta sen mielikuvitustilan mitä se oli” : tapaustutkimus liveroolipelin soundtrackin mahdollisuuksista opetuskäytössä
Author: Kaasinen, Iiris
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/308089
URN:NBN:fi-fe2019121146755
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan liveroolipelin soundtrackin mahdollisuuksia opetuskäytössä. Tutkin aihetta viikonlopun mittaisen työpajan kautta ja selvitin, mitä työpajaan osallistuneet kokivat oppineensa musiikin ja äänen luomisesta sekä miten työpaja tuki heidän oppimistaan. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kokemuksellinen oppiminen ja erityisesti Kolbin oppimismalli sekä pelien sekä muiden interaktiivisten tarinankerronnan muotojen säveltämisen ja äänisuunnittelun teoriaa liveroolipelin soundtrackin rakentamisen tukena. Tutkin aihetta laadullisena tapaustutkimuksena ryhmähaastattelun, kyselyn ja havainnoinnin metoditriangulaationa. Tärkeimpinä tutkimustuloksina nousi esiin musiikin ja äänen luominen ilman aiempaa tietoa musiikin ja äänen luomisesta, liveroolipelin soundtrackin rakentamiseen liittyvien käsitteiden ja konseptien oppiminen sekä se, miten työpaja mahdollisti osallistujien kokemuksellisen, sosiaalisen ja motivoivan oppimisen. Liveroolipelien käyttöä musiikinopetuksessa ei ole aiemmin juuri tutkittu eikä aiheesta löydy ennestään suomenkielistä kirjallisuutta. Tutkielman tarkoitus onkin tuottaa uutta tietoa musiikkikasvatuksen kentälle sekä liveroolipelien järjestäjille suunnittelun tueksi.
Subject (ysa): kokemuksellinen oppiminen
liveroolipelit
elokuvamusiikki
pelimusiikki
pedagogiikka
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_Gradu_Iiris_Kaasinen_2019.pdf 883.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record