Räckvidd : om varande och kommunikation inom konstnärliga processer

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247919
Title: Räckvidd : om varande och kommunikation inom konstnärliga processer
Author: Stenberg, Anna
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/308158
URN:NBN:fi-fe2019121247919
Abstract: I den skriftliga delen av mitt magisterarbete för magisterprogrammet för konstnärlig framställning i dans på Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors, utgår jag från tesen att i en konstnärlig arbetsgrupp kommer samtliga medlemmar att påverka det konstnärliga arbetet samt arbetsklimatet, aktivt och målmedvetet eller indirekt och omedvetet. Mitt syfte är att reflektera över den räckvidd ett konstnärskap idag kan ha, vad detta innebär, hur och genom vem räckvidden manifesteras, när och var. Jag närmar mig detta ställningstagande genom en genomgång av termen kommunikation och hur den närvarar i mitt konstnärliga arbete, samt begrundar även de ramverk som människans köttsliga varandet innebär för danskonst och kommunikation. I det första kapitlet, inledningen, presenterar jag mina utgångspunkter och frågor. Jag beskriver mitt konstnärliga slutarbete och de element som där anknyter till dessa. Det fysiska scenkonstverket Förvandlingen- Muodonmuutos spelades på svenska och sedan även på finska, hos Svenska Teatern i Helsingfors samt på turné i Sverige i samarbete med Riksteatern. Jag behandlar kort språklighet som en del av de egenskaper som präglar min kommunikation och de situationer där jag är verksam. Detta får mig att återkomma till teman som ordval och översättning mellan språk och mellan olika uttrycksmedel. Jag använder mig av tankar uppmålade av bl. a Jaana Parviainen, Jo Butterworth, Kirsi Monni, Martin Heidegger, Timo Klemola, Anna Kupari och Kai Lehikoinen för att skapa en enhetlig uppfattning om de mångfacetterade fenomenen kommunikation och köttsligt varande innebär, så som de utspelar sig inom landskapet för konstnärliga processer. Sedan följer de grundläggande frågor som jag föreslår som verktyg för strukturerande av upplevelser, tillsammans med en sketch över de strukturer jag återkommande upplever förankrar respons och underlättar kommunikation. Under de följande kapitlen tar jag mig en närmare titt på de grundläggande frågorna som jag här uppdelar till vad, hur, vem, när, var. Jag vänder och vrider på dem för att hitta olika synvinklar och lägen där de synliggör information eller förankrar ett kommunicerande konstnärligt skapande. Angående kommunikation i relation till hierarkier under konstnärliga processer har jag rört mig runt den Didaktik-demokratiska spektrum- modellen som Jo Butterworth skapade under ett tidigt 2000- tal, och via denna lyfter jag fram teman som dansarens föränderliga position, rörelse av informatio och de förväntningar och förmågor som enligt min uppfattning och mina erfarenheter riktas mot dansaren under olika slags formationer av konstnärligt arbete. Jag uppmärksammar de performativa egenskaper ett talande har under en arbetsprocess, samt vilken politisk räckvidd, dvs. samhällelig performativitet ett konstnärskap idag kan ha. Slutligen reflekterar jag över hur ett sanningssökande, ordsökande och ständigt lärande sker som i en tidslig loop i det kontext en utbildning utgör. Till sist samlar jag ihop de element jag funnit under denna process till en slutsats.
Subject: arbetsroll
arbetsuppgift
dansarens position
danskonst
danskonstnär
didaktik-demokratisk spektrum-modell
framställande scenkonstnär
fysisk scenkonst
gruppdynamisk process
inre uppgifter
manifestera
räckvidd
talande
Subject: arbetsroll
arbetsuppgift
dansarens position
danskonst
danskonstnär
didaktik-demokratisk spektrum-modell
framställande scenkonstnär
fysisk scenkonst
gruppdynamisk process
inre uppgifter
manifestera
räckvidd
talande
Subject (ysa): työprosessit
artikulaatio (puhe)
tanssijat
tanssi
näyttämötaiteilijat
yhteisöt
hierarkia
viestintä
ruumiillisuus
ilmaisu
performatiivisuus
yhteistyö
oleva
Subject (allärs): arbetsprocesser
artikulation (språk)
dansare
dans
scenartister
gemenskaper
hierarki
kommunikation
kroppslighet
uttryckande
performativitet
samarbete
varande
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TT Stenberg_Anna_2019.pdf 2.547Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record