Kuulovammaisten nuorten psykososiaalinen hyvinvointi ja sitä selittävät tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114115
Title: Kuulovammaisten nuorten psykososiaalinen hyvinvointi ja sitä selittävät tekijät
Author: Parkkinen, Kaisla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114115
http://hdl.handle.net/10138/308261
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Kuulovammaisilla nuorilla on havaittu enemmän psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia kuin heidän kuulevilla vertaisillaan. Näiden ongelmien aiheuttajia ei ole vielä pystytty tunnistamaan tyhjentävästi. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että kuulovammaisten nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyisi mm. tyypillisestä poikkeava kielellinen kehitys ja kuulon heikko toimintakyky. Tämä tutkielma tarkastelee kuulovammaisten nuorten kokemia psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia ja vahvuuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Kuulovammaisten nuorten kokemien psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia ja vahvuuksia vertaillaan myös suomalaisten nuorten psykososiaalisesta hyvinvoinnista aikaisemmin saatuihin tuloksiin nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tilasta. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä. Kyselyyn osallistujat olivat 11-17 vuoden ikäisiä kuulovammaisia nuoria, joilla ei ollut muita toimintakykyyn merkittävästi vaikuttavia vammoja. Kysely muodostui psykososiaalista hyvinvointia kartoittavasta Vahvuudet ja vaikeudet -kyselystä (SDQ-Fin) sekä taustatietoja kartoittavasta osasta. Kerätty aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Kuulovammaisilla nuorilla ilmeni suomalaisiin ikätovereihinsa verrattuna enemmän psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia. Nämä ongelmat ilmenivät etenkin tunne-elämän ja kaverisuhteiden osa-alueilla. Kuulovammaiset nuoret kokivat ikätovereihinsa verrattuna enemmän psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvuuksia. Tytöt kokivat poikiin verrattuna enemmän ongelmia. Ongelmien ilmenemisen suuri määrä oli yhteydessä kommunikatiivisten taitojen heikkoon tasoon. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kuulonkuntoutuksen kehittämiseen ja kohdentamiseen niihin tekijöihin, joilla on merkitystä myös henkilön psykososiaaliselle hyvinvoinnille.Aims. Past research has shown that hearing impaired adolescents are at a higher risk of experiencing psychosocial difficulties than their hearing peers. The research into the factors related to the psychosocial well-being of hearing-impaired adolescents has not yet come to an unambiguous conclusion. There are indications that the wellbeing of hard-of-hearing youths would be related to their communicative abilities and the functioning of their hearing among other things. This study examines self-perceived psychosocial difficulties and strengths of adolescents with hearing impairment and factors associated with these difficulties and strengths. These results also are being compared to results of psychosocial well-being obtained from Finnish adolescents. Methods. 12 11-17-year-old youths with hearing impairment filled in the Finnish version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Fin) and a background questionnaire. Adolescents with other sensory deficits or disabilities were excluded from this study. Statistical analysis was performed to search for associations between psychosocial well-being and its related factors. Results and conclusions. The participants experienced more psychosocial difficulties than their Finnish peers. Emotional symptoms and peer problems were emphasized in the reports of participants. They also experienced more strengths in psychosocial well-being compared to their peers. In this study girls experienced more difficulties than boys. Participants experienced fewer difficulties in psychosocial wellbeing when their communicative abilities were good. These results can be used to improve and develop rehabilitation of hearing-impaired children and youths.
Subject: kuulovammat
psykososiaalinen hyvinvointi
kielelliset taidot
Vahvuudet ja vaikeudet -kysely


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record