Compassionate witnessing of trauma as a potential practice for security studies scholarship

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/308349

Citation

Penttinen , E 2016 , ' Compassionate witnessing of trauma as a potential practice for security studies scholarship ' , Critical Studies on Security , vol. 4 , no. 1 , pp. 129-132 . https://doi.org/10.1080/21624887.2016.1163953

Titel: Compassionate witnessing of trauma as a potential practice for security studies scholarship
Sekundär titel: Trauman myötätuntoisen todistamisen harjoittamisen hyöty turvallisuustutkimuksen alalla
Författare: Penttinen, Elina
Upphovmannens organisation: Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Gender Studies
Datum: 2016
Språk: eng
Sidantal: 4
Tillhör serie: Critical Studies on Security
ISSN: 2162-4887
DOI: https://doi.org/10.1080/21624887.2016.1163953
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/308349
Subject: 517 Political science
trauma
witnessing
critical security studies
feminist security studies
compassion
Buddhist psychology
Referentgranskad: Ja
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: acceptedVersion
Finansierad av: Valtion perusrahoitus/hankkeet
Finansierings ID:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Interventions_4_2_CSOS_Penttinen2016_1.pdf 25.54Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post