Kelan tilastollinen vuosikirja 2018

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247924 http://hdl.handle.net/10138/308555

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kelan tilastollinen vuosikirja 2018
Alternative title: FPA:s statistiska årsbok;
Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
Author: Kela
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-12-19
Language: fin
Number of pages: 490
ISSN: 1795-5165 = Suomen virallinen tilasto (painettu)
1796-5659 = Kelan tilastollinen vuosikirja (painettu)
1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
1796-5667 = Kelan tilastollinen vuosikirja (sähköinen)
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247924
http://hdl.handle.net/10138/308555
Description: Kelan tilastollinen vuosikirja on kattava tietopaketti Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Julkaisu sisältää keskeiset tilastot etuuksien saajista ja maksetuista euroista sekä kuvaukset etuuksien sisällöstä ja määräytymisperusteista.
Subject: The Social Insurance Institution of Finland
war veterans
funding
Kela
Kansaneläkelaitos
FPA
Folkpensionsanstalten
Subject (yso): statistics (data)
social security
income security
benefits
social benefits
pensions
disability benefits
sickness insurance
rehabilitation
occupational health care
unemployment security
families with children
residence
housing allowance
students
student financial aid
student health service
income support
conscripts (military)
ex-service men
finance
insurance premiums
funds (organisations)
administration (system of society)
tilastot
sosiaaliturva
toimeentuloturva
etuudet
sosiaalietuudet
eläkkeet
vammaistuet
sairausvakuutus
kuntoutus
työterveyshuolto
työttömyysturva
lapsiperheet
asuminen
asumistuki
opiskelijat
opintotuki
opiskeluterveydenhuolto
toimeentulotuki
asevelvolliset
sotaveteraanit
rahoitus
vakuutusmaksut
rahastot
hallinto
statistik (data)
socialskydd
utkomstskydd
förmåner
social förmåner
pensioner
handikappbidrag
sjukförsäkring
rehabilitering (vård)
företagshälsovård
utkomstskydd för arbetslösa
barnfamiljer
boende
bostadsbidrag
studerande
studiestöd
studenthälsovård
utkomststöd
värnpliktiga
krigsveteraner
finansiering
försäkringspremier
fonder
förvaltning
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_EN.pdf 517.4Kb PDF View/Open Infografiikka (pdf)
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_EN.png 23.42Kb PNG image Thumbnail Infografiikka
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_FI.pdf 517.5Kb PDF View/Open Infografiikka (pdf)
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_FI.png 22.39Kb PNG image Thumbnail Infografiikka
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_SE.pdf 525.9Kb PDF View/Open Infografiikka (pdf)
Tiedote_12-2019_tilastollinen_vuosikirja_SE.png 22.99Kb PNG image Thumbnail Infografiikka
Kelan_tilastollinen_vuosikirja_2018.pdf 9.268Mb PDF View/Open Koko julkaisu
01_SuomenSosiaa ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 1.250Mb PDF View/Open Osajulkaisu
02_KelanEläke_e ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 496.1Kb PDF View/Open Osajulkaisu
03_KelanVammais ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 314.3Kb PDF View/Open Osajulkaisu
04_KelanSairaus ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 1.948Mb PDF View/Open Osajulkaisu
05_KelanKuntout ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 574.5Kb PDF View/Open Osajulkaisu
06_KelanTyottom ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 1.085Mb PDF View/Open Osajulkaisu
07_KelanLapsipe ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 454.4Kb PDF View/Open Osajulkaisu
08_KelanAsumist ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 374.5Kb PDF View/Open Osajulkaisu
09_KelanOpintoe ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 649.1Kb PDF View/Open Osajulkaisu
10_KelanPerusto ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 446.0Kb PDF View/Open Osajulkaisu
11_KelanMuut_et ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 179.5Kb PDF View/Open Osajulkaisu
12_KelanTalousH ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 619.4Kb PDF View/Open Osajulkaisu
13_EnglishSumma ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 402.4Kb PDF View/Open Osajulkaisu
14_Liitteet_Kel ... llinen_vuosikirja_2018.pdf 1.202Mb PDF View/Open Osajulkaisu

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record