Journalism and democracy after the economic crisis : Journalistic representations of austerity policies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3421-9
Title: Journalism and democracy after the economic crisis : Journalistic representations of austerity policies
Author: Harjuniemi, Timo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-01-24
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3421-9
http://hdl.handle.net/10138/308571
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation investigates the relationship between professional journalism and democracy. The ability of professional journalism to facilitate democratic public communications is undermined by various factors. Technologically, journalism is being challenged by the breakdown of nationally regulated media environments, innovations in communication technologies, and the abundance of online content. Publishers can no longer exploit the bottlenecks between audiences and information and turn these opportunities into newspaper subscriptions and advertisement sales. Politically, professional journalism is challenged by the social turmoil that has undermined the legitimacy of established political forces and experts in the aftermath of the economic crisis. The widespread anger toward elites seems to be directed toward journalists as well. This thesis addresses the relationship between journalism and democracy via a synopsis and four case studies that deal with the austerity policies that quickly began dominating European economic policy-making after the financial crisis. The synopsis chapter begins with an overview of professional journalism. Moreover, the synopsis chapter addresses the democratic functions of journalism via the different traditions of democratic theory. It also presents an overview of the financial crisis and the euro crisis and discusses the relationship between journalism and the economy. The empirical case studies argue that European journalism echoed the narrative on the inevitable nature of austerity policies. To be sure, journalists also presented critical austerity analyses and criticized the hardline German stance on austerity. Finally, the thesis argues that it is important to move beyond mere journalism criticism, which easily turns into cynicism and leads to the dismissal of journalism as inherently anti-democratic. The thesis makes the case for a journalism more attuned to the conflictual nature of 21st century political life. The thesis argues that by fostering ideological pluralism, journalism might be able to turn conflicts into settings where political worldviews could clash while maintaining a certain level of mutual respect. While acknowledging the enormous challenges that journalism is faced with, the thesis argues that such ideological pluralism might improve the public legitimacy of journalism and its democratic potential.Artikkelimuotoisessa väitöskirjassa tarkastellaan journalismin ja demokratian suhdetta tilanteessa, jossa niin teknologiset, taloudelliset kuin poliittisetkin murrokset koettelevat journalismia. Journalismia vavisuttaa viestintäteknologinen vallankumous, joka haastaa journalismin asemaa luotettavan tiedon ja erilaisten poliittisten näkemysten välittäjänä. Teknologinen murros niveltyy alan talousmalliin: kun yleisöjen saatavilla on loputon määrä maksuttomia sisältöjä, on journalismin liiketoimintamalli vaikeuksissa. Lisäksi journalismin asemaa ravistelee poliittisen kentän murros: talouskriisi mursi vakiintuneet poliittiset voimasuhteet ja puhkui nostetta poliittista keskustaa haastaviin liikkeisiin. Suuttumus eliittejä ja asiantuntijoita kohtaan ilmenee myös journalismin luottamusongelmina. Tällainen kolmoisongelma haurastuttaa journalismin kykyä toteuttaa demokraattista tehtäväänsä. Liberaaleissa demokratioissa journalismi välittää luotettavaa tietoa kansalaisten poliittisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Journalismi tuo julkisuuteen erilaisia poliittisia ideoita ja näkökulmia ja tarkkailee vallankäyttäjien toimintaa kriittisesti. Väitöskirjan yhteenveto-osiossa paneudutaan ammattimaisen journalismin historiaan ja käydään läpi journalismin ja demokratian suhdetta. Työn empiirisen aineiston muodostavissa artikkeleissa tarkastellaan journalismin tapaa käsitellä talouskuripolitiikkaa, joka alkoi hallita Euroopan talouspolitiikkaa vuonna 2010. Talouskuri muutti oleellisesti Euroopan poliittisia voimasuhteita ja avasi tilaa uudenlaisille poliittisille avauksille niin oikeistossa kuin vasemmistossakin. Eurooppalaisessa journalismissa talouskuri näyttäytyi julkisten talouksien velkaantuneisuuden edellyttämänä väistämättömyytenä. Yleisesti journalismia hallitsi näkemys välttämättömästä talouskurista, vaikka kriittisetkin äänenpainot saivat tilaa. Väitöksen yhteenveto-osiossa pohditaan, miten journalismin demokraattista toimintakykyä voisi kehittää tilanteessa, jota leimaavat poliittiset jännitteet ja teknologiset murrokset. Työssä esitetään, että politiikan vastakkainasettelujen avoimempi käsittely voisi kenties auttaa journalismia. Yhteenveto-osiossa pohditaan, voisiko ideologisten konfliktien ja jakolinjojen rohkeampi tunnistaminen parantaa journalismin kykyä rakentaa keskusteluyhteyksiä erilaisten poliittisten näkökantojen välille.
Subject: Viestintä
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
JOURNALI.pdf 654.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record