Pain in children and young adults with juvenile idiopathic arthrtitis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5762-1
Title: Pain in children and young adults with juvenile idiopathic arthrtitis
Author: Rebane, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-01-17
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5762-1
http://hdl.handle.net/10138/308572
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a disease that begins in childhood, but has influences over adulthood. Aim of the current study was to find out associations between pain and different health-related or psychosocial factors and the influences of pain to the children and their families, and to young adults with JIA. In addition, the use of analgesics was studied in early state of the JIA: a year before and after antirheumatic medication was started. In this study, we did not find significant correlation between the active joint count and pain in children with JIA, but somatic complaints, depressive symptoms, anxiety, lower functional disability and social self-efficacy and parental depressive symptoms were related to child’s pain. Child’s depressive symptoms, somatic self-efficacy, as well as parental and child perceptions of the child’s functional capability were independently predicting child’s pain. Among the young adults with JIA, a group of socially restricted patients was distinguished. Socially restricted patients had lower educational level, lower self-esteem, poorer health-related quality of life, they participated less in leisure-time non-physical activities, and had lower functional ability. We found that pain intensity was related to pain interference. Greater pain interference was associated with higher disability, having higher pain-related anxiety, and having lower physical activity and less hobbies during leisure time. Purchases of analgesics in newly diagnosed JIA patients increased during 12 months before and decreased sharply after disease modifying antirheumatic drugs were started, although remained higher compared to their matched controls. In its entirety, children and young adults with JIA are coping well. More attention should be paid to parental and children’s psychological well-being and their ability to manage with chronic disease. Later, during young adulthood, JIA patients are at risk to become socially restricted. Therefore focusing not only on disease activity, but also on patients’ education, participation in everyday life and quality of life should be started already in childhood to avoid further consequences. We provided novel information about pain interference and social participation in young adults with JIA and about the use of analgesics in children with JIA.Lastenreuma on krooninen sairaus, joka alkaa lapsuusiässä, mutta sen vaikutukset näkyvät usein myös aikuisiällä. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on selvittää miten psykososiaaliset, terveyteen ja elämänlaatuun liittyvät tekijät ovat yhteydessä lastenreumaan liittyvään kipuun. Lisäksi tarkastellaan miten kipu vaikuttaa lasten, heidän perheiden ja myöhemmin nuorten aikuisten elämään. Väitöskirjatyössä tutkitaan myös kipulääkkeiden käyttöä taudin varhaisvaiheessa: vuosi ennen ja jälkeen reumalääkkeiden aloituksen. Tässä tutkimuksessa lastenreumaa sairastavilla lapsilla korrelaatiota kivun ja aktiivisten nivelten lukumäärään välillä ei löytynyt, mutta somaattiset oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, alentunut toimintakyky sekä alentunut sosiaalinen minä-pystyvyys, samoin kuin vanhemman masentuneisuus olivat yhteydessä potilaan kipuun. Lisäksi todettiin, että lastenreumapotilaan kipua ennustivat itsenäisesti sekä lapsen että vanhemman arvio lapsen toimintakyvystä, lapsen psyykkinen vointi sekä lapsen pystyvyyskäsitys somaattisten tekijöiden osalta. Nuorten aikuisten aineistosta erottui ryhmä, joka oli selkeästi sosiaalisesti syrjäytynyttä. Syrjäytyneillä nuorilla aikuisilla oli alhaisempi koulutustaso, itsetunto, elämänlaatu ja toimintakyky sekä osallistuminen harrastuksiin oli vähäisempää. Tutkimuksessa todettiin, että kivun voimakkuus liittyi selkeästi kivun aiheuttamaan haittaan. Kivun aiheuttama haitta oli yhteydessä alentuneeseen toimintakykyyn, kipuun liittyvään ahdistuneisuuteen sekä alentuneeseen vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen muihin harrastuksiin. Lisäksi todettiin, että kipulääkkeiden käyttö lisääntyi viimeisen vuoden aikana ennen diagnoosin asettamista ja laski nopeasti anti-reumaattisen lääkityksen aloittamisen jälkeen, mutta jäi silti korkeammaksi verrattuna verrokkeihin. Kokonaisuudessaan tämän väitöskirjatyön perusteella voidaan todeta, että lastenreumaa sairastavat potilaat selviävät varsin hyvin sekä lapsuudessa että nuorena aikuisena. Vanhemman ja lapsen psyykkinen vointi sekä pystyvyyden tunne lastenreumaan liittyvissä asioissa pitää ottaa huomioon lastenreuman hoidossa. Myöhemmin nuorena aikuisena on riski tulla sosiaalisesti syrjäytyneeksi, joten potilaan koulutukseen, elämänlaatuun ja toimintakykyyn pitäisi keskittyä jo ennen aikuistumista. Tutkimuksen kautta saatiin uutta tietoa kivun aiheuttamasta haitasta nuorilla lastenreumaa sairastavilla aikuisilla, määriteltiin mitkä terveyteen liittyvät alueet ovat yhteydessä syrjäytymiselle sekä tutkittiin kipulääkkeiden käyttöä lastenreumaa sairastavilla lapsilla verrattuna verrokkeihin.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PAININCH.pdf 29.22Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record