Ryhmäopetuksen mahdollisuudet klassisen musiikin orkesterisoitinten ammattiopiskelijoiden instrumenttiopetuksessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121949087
Title: Ryhmäopetuksen mahdollisuudet klassisen musiikin orkesterisoitinten ammattiopiskelijoiden instrumenttiopetuksessa
Author: Kortelainen, Kaisa
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/308623
URN:NBN:fi-fe2019121949087
Abstract: Seminaarityössä tutkittiin ryhmäopetuksen hyödyntämistä klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden opetuksessa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään osa-alueita, joilla ryhmän hyödyntäminen on mielekkäintä sekä mistä tekijöistä onnistunut ryhmäopetus muodostuu. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna syksyn 2019 aikana. Haastateltavina oli viisi eri yliopistoissa opiskellutta orkesterisoitinten soittajaa, jotka olivat oman kokemuksensa mukaan saaneet opintojensa aikana hyvää ryhmäopetusta. Haastatteluista kerättiin ryhmäopetuksessa toimivaksi koettuja käytänteitä. Haastattelun pohjaksi kartoitettiin muusikkouden eri osa-alueita, joita myös ryhmäopetuksessa olisi mahdollista käsitellä. Lisäksi tarkasteltiin ryhmän lainalaisuuksia ja ryhmäopetuksen käyttöä mestari–kisälli-malliin pohjaavan yksilöopetuksen rinnalla. Ryhmäopetus oli toteutettu haastateltujen oppilaitoksissa joko yhden tai vaihtuvan teeman ympärille, joista molemmista koettiin olevan hyvin järjestettynä hyötyä. Haastatellut kokivat opetuksen säännöllisyyden ja suunnitelmallisuuden sekä dialogisuuden opiskelijoiden ja opettajan välillä tärkeimmiksi hyvän ryhmätunnin tekijöiksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ryhmäopetuksen ... kelijoiden opetuksessa.pdf 246.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record