Effects of postmenopausal hot flashes and hormone therapy on heart rate variability and cardiac repolarization

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5461-3
Title: Effects of postmenopausal hot flashes and hormone therapy on heart rate variability and cardiac repolarization
Author: Lantto, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Kliininen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-01-31
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5461-3
http://hdl.handle.net/10138/308878
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Approximately 80 % of women reaching menopause experience vasomotor hot flashes that are often accompanied with palpitation symptoms. Hot flashes are also a common reason to consult a physician for postmenopausal hormone therapy. The exact mechanism of hot flashes is unclear, but they are related to alterations in autonomic balance. The autonomic nervous system is a major regulator for cardiac function and rhythm, and increased sympathetic and decreased parasympathetic activity are associated with increased cardiovascular risk and potentially life-threatening arrhythmias. Therefore, hot flashes may modify the cardiovascular risk profile in postmenopausal women. The aim of this study was to investigate the association of hot flashes and postmenopausal hormone therapy on cardiac autonomic reactivity and risk profile. The study included 150 healthy, recently postmenopausal women with varying degrees of severity of hot flashes. The study population was randomized to receive transdermal estradiol gel, oral estradiol alone or combined with medroxyprogesterone acetate, or placebo. Cardiac autonomic reactivity and risk profile were assessed with heart rate variability and ventricular repolarization measures from 24-hour electrocardiographic recording at baseline and after 6 months of treatment. Women with hot flashes did not have clinically significant differences in cardiac cardiovascular risk markers based on ambulatory heart rate variability and cardiac repolarization measures, compared with women without hot flashes. However, hot flash periods were accompanied with transient changes in heart rate variability, indicating increased sympathetic and decreased parasympathetic tone during hot flash. Sympathetic surge during the hot flash period may also acutely and directly modulate cardiac repolarization. During postmenopausal hormone therapy, transdermal estradiol showed neutral effects on cardiac rhythm. Oral estradiol combined with medroxyprogesterone acetate may have adverse effects on heart rate variability, regardless of the hot flash status. Additionally, oral estradiol combined with medroxyprogesterone acetate may be related to more frequent cardiac arrhythmias than estradiol only. Hot flashes may predict a beneficial effect on cardiac repolarization during oral estradiol treatment, but not if medroxyprogesterone acetate is combined with the treatment.Naisten yleisimpiä vaihdevuosiin liittyviä oireita ovat kuumat aallot ja hikoiluoireet, joihin voi liittyä myös sydämen tykytystuntemuksia. Kuumia aaltoja esiintyy noin 80 %:lla kaikista vaihdevuosiin tulevista naisista, ja ne ovat tavallinen syy käyttää hormonikorvaushoitoa. Kuumien aaltojen tarkkaa syntymekanismia ei tiedetä, mutta niiden on todettu liittyvän sellaisiin tahdosta riippumattoman (autonomisen) hermoston toiminnan muutoksiin, jotka lisäävät sympaattisen hermoston vaikutusta. Autonominen hermosto säätelee merkittävästi myös sydämen toimintaa, ja lisääntyneellä sympaattisella aktivaatiolla on todettu olevan yhteys lisääntyneeseen sydäntapahtumien ja rytmihäiriöiden riskiin. Niinpä kuumilla aalloilla voi olla merkitystä vaihdevuosi-ikäisten naisten sydänterveyteen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuumien aaltojen ja hormonikorvaushoidon vaikutuksia sydämen autonomisen hermoston toimintaan sekä sydäntapahtumien riskiprofiiliin. Tutkimukseen osallistui 150 tervettä, vaihdevuosi-ikäistä naista, joilla oli eri vaikeusasteisia kuumia aaltoja. Tutkittavat saivat satunnaistetusti hormonikorvaushoitoa, johon kuului estrogeeni iholle annosteltavana geelinä, estrogeenitabletti joko yksin tai yhdistettynä keltarauhashormoniin, sekä lumelääke. Sydämen rytmiä ja sen säätelyä mitattiin 24 tunnin sydänsähkökäyrä-rekisteröinnillä, josta tutkittiin rytmihäiriöiden esiintymistä, sykevälien vaihtelua (sykevariaatio) ja sydänlihaksen sähköistä palautumisvaihetta (repolarisaatio). Sydämen rytmiin liittyvä riskiprofiili ei eronnut kuumista aalloista kärsivien ja niiden suhteen oireettomien naisten välillä. Kuumien aaltojen aikana oli kuitenkin havaittavissa ohimeneviä muutoksia sekä sykevariaatiossa että repolarisaatiossa. Ne viittaavat lisääntyneeseen sydämen sympaattisen hermoston aktiivisuuteen kuumien aaltojen aikana, mikä voi olla osatekijänä rytmihäiriöherkkyyteen. Ihon kautta annosteltava estrogeenihoito ei aiheuttanut muutoksia sydämen rytmiin tai sen säätelyyn. Tablettimuotoisella estrogeenihoidolla havaittiin suotuisia muutoksia repolarisaatioon kuumista aalloista kärsivillä naisilla. Keltarauhashormonin lisääminen estrogeenihoitoon voi kuitenkin vaikuttaa epäsuotuisasti sykevariaatioon sekä oireellisilla että oireettomilla naisilla. Estrogeeni-keltarauhashormoniyhdistelmä voi myös lisätä rytmihäiriöherkkyyttä verrattuna pelkkään estrogeenihoitoon.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record