Broilerin jalkapohjan kuntoon vaikuttavat tekijät ja jalkapohjavaurioiden arviointi – kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/308929

Citation

Kaukonen , E S , Norring , M & Valros , A E 2017 , ' Broilerin jalkapohjan kuntoon vaikuttavat tekijät ja jalkapohjavaurioiden arviointi – kirjallisuuskatsaus ' , Suomen eläinlääkärilehti , Vuosikerta. 123 , Nro 2 , Sivut 73-77 . < http://elektra.helsinki.fi/se/s/elainlaakari/123/2/broileri.pdf >

Title: Broilerin jalkapohjan kuntoon vaikuttavat tekijät ja jalkapohjavaurioiden arviointi – kirjallisuuskatsaus
Author: Kaukonen, Eija Sinikka; Norring, Marianna; Valros, Anna Elisabet
Contributor organization: Eläinlääketieteellinen tiedekunnan osastot
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 5
Belongs to series: Suomen eläinlääkärilehti
ISSN: 0039-5501
URI: http://hdl.handle.net/10138/308929
Abstract: Jalkapohjan tulehdus on broilerilla ja kalkkunoilla yleinen hyvinvointia heikentävä tekijä. Jalkapohjatulehdus on kontakti-ihottuma, joka syntyy huonokuntoisen pehkun tai muuten sopimattoman pohjamateriaalin kanssa kosketuksissa oleville ihoalueille. Lievimmillään se näkyy ihon värimuutoksina tai pinnallisena eroosiona. Pidemmälle kehittyneessä tulehduksessa iholla näkyy syviä haavaumia ja tulehdusreaktio myös ihonalaiskudoksessa. Jalkapohjavaurioihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kuivikemateriaali, pehkun kunto, kasvattamon olosuhteet, eläintiheys, ruokinta, vesi sekä lintujen terveys, ikä ja perimä. Tärkeimpänä jalkapohjavaurioita ennaltaehkäisevänä tekijänä pidetään hyväkuntoista ja kuivaa kuivikepohjaa. Jalkapohjavaurioita käytetään paitsi parven tai yksilön hyvinvoinnin myös kasvatusolosuhteiden onnistumisen arvioinnissa. Monissa Euroopan maissa jalkapohjavaurioiden arviointia käytetään broilerin hyvinvoinnin kuvaajana broilerin hyvinvointidirektiivin (2007/43/CE) mukaan. Suomessa broilerin hyvinvointiasetuksessa jalkapohjatulehduksen arviointi on, kuolleisuuden lisäksi, toinen broilerin hyvinvointia kuvaavista tekijöistä. Hyvinvointiasetus edellyttää kaikkien teurasbroilerierien jalkapohjatulehdusten arviointia. Toistuvat huonot tulokset voivat johtaa siihen, että viranomainen edellyttää kasvatustiheyden vähentämistä.
Subject: 413 Eläinlääketiede
hyvinvointi
broilerit
jalkapohjatulehdus
kuivikepohja
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaukonen_ym._broileri_2017.pdf 130.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record