Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/308982

Citation

Rask , M , Ertiö , T-P & Ahonen , V L 2019 ' Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti ' Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke BIBU , Nro 4/2019 , Helsingin yliopisto , Helsinki .

Titel: Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti
Sekundär titel: Evaluation report of the Meidän Korso programme
Författare: Rask, Mikko; Ertiö, Titiana-Petra; Ahonen, Veronica Lucia
Upphovmannens organisation: Kuluttajatutkimuskeskus
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019-12-09
Språk: fin
Sidantal: 30
Tillhör serie: Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke BIBU
ISSN: 2669-8080
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/308982
Abstrakt: Tässä raportissa arvioidaan Meidän Korso -hanketta, jolla toteutettiin vuosina 2018–2019osallistuvaa budjetointia Vantaalla. Oikeusministeriön myöntämän avustuksen turvin hankkeentavoitteena oli edistää turvallisuuden ja yhteisöllisyydentunnetta ja vähentää syrjäytymisenkokemusta Korson suuralueella. Lisäksi tavoitteena oli parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla asuinalueellaan sekä edistää paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten verkostoitumista. Arvioinnin perusteella tavoitteet toteutuivat osittain.Hanke lisäsi osaltaan korsolaisten ”me-henkeä” ja tuki paikallisyhteisöllisyyttä. Hanke onnistuierityisesti aktivoimaan sellaisia väestöryhmiä, jotka eivät tavallisesti osallistu esimerkiksiasukasraateihin tai yleiskaavan verkkokyselyiden kaltaiseen kaupungin toimintaan. Lisäksi hankelisäsi yhteisöllisyyttä ja muutti ihmisten käsityksiä kaupungin toiminnasta. Esimerkiksi osallistuvanbudjetoinnin kautta rahoitettu kirjaston avajaisjuhla pyrki muuttamaan vanhentunutta käsitystäkirjastoista ”pölyisinä lukupaikkoina” kansalaisten yhteisiksi olohuoneiksi. Yhteisöllisyyden jaturvallisuuden edistäminen on toiminut myös osallisuuden motivaattorina asukkaille.Ongelmallisimmaksi osoittautui hankkeen alhainen osallistujamäärä. Meidän Korso -alustallerekisteröityi 148 käyttäjää, joista 16 jätti idean alustalla ja 76 äänesti. Myös hankkeen resurssitherättivät paljon keskustelua.Arvioinnin perusteella esitämme kuusi suositusta, jotka liittyvät osallistuvan budjetoinnintunnettuuden edistämiseen, budjetoinnin temaattiseen toteuttamiseen, osallistumisenmotivaation parantamiseen, resurssien allokointiin ja yhdistysten rooliin. Lisäksi suosittelemme,että jatkossa osallistuvan budjetoinnin toteutumista tukemaan perustetaan ohjausryhmä.Arviointi toteutettiin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BIBU(Kansalaisuuden kuilut ja kuplat) -tutkimushankkeen puitteissa. Arvioinnissa hyödynnettiinhankkeen puitteissa kehitettyä Yhteisluomisen tutka -arviointimalliaTässä raportissa arvioidaan Meidän Korso -hanketta, jolla toteutettiin vuosina 2018–2019 osallistuvaa budjetointia Vantaalla. Oikeusministeriön myöntämän avustuksen turvin hankkeen tavoitteena oli edistää turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentää syrjäytymisen kokemusta Korson suuralueella. Lisäksi tavoitteena oli parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla asuinalueellaan sekä edistää paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten verkostoitumista. Arvioinnin perusteella tavoitteet toteutuivat osittain. Hanke lisäsi osaltaan korsolaisten ”me-henkeä” ja tuki paikallisyhteisöllisyyttä. Hanke onnistui erityisesti aktivoimaan sellaisia väestöryhmiä, jotka eivät tavallisesti osallistu esimerkiksi asukasraateihin tai yleiskaavan verkkokyselyiden kaltaiseen kaupungin toimintaan. Lisäksi hanke lisäsi yhteisöllisyyttä ja muutti ihmisten käsityksiä kaupungin toiminnasta. Esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta rahoitettu kirjaston avajaisjuhla pyrki muuttamaan vanhentunutta käsitystä kirjastoista ”pölyisinä lukupaikkoina” kansalaisten yhteisiksi olohuoneiksi. Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistäminen on toiminut myös osallisuuden motivaattorina asukkaille. Ongelmallisimmaksi osoittautui hankkeen alhainen osallistujamäärä. Meidän Korso -alustalle rekisteröityi 148 käyttäjää, joista 16 jätti idean alustalla ja 76 äänesti. Myös hankkeen resurssit herättivät paljon keskustelua. Arvioinnin perusteella esitämme kuusi suositusta, jotka liittyvät osallistuvan budjetoinnin tunnettuuden edistämiseen, budjetoinnin temaattiseen toteuttamiseen, osallistumisen motivaation parantamiseen, resurssien allokointiin ja yhdistysten rooliin. Lisäksi suosittelemme, että jatkossa osallistuvan budjetoinnin toteutumista tukemaan perustetaan ohjausryhmä. Arvioinnissa hyödynnettiin BIBUssa kehitettyä Yhteisluomisen tutka -arviointimallia.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
participatory budgeting
Evaluation
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Vantaa_OsBu_111219.pdf 653.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post