Sealing and post systems' adhesion to root canal after dentine irrigation with chlorhexidine and dimethyl sulfoxide

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5770-6
Title: Sealing and post systems' adhesion to root canal after dentine irrigation with chlorhexidine and dimethyl sulfoxide
Author: Lindblad, Ritva
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Oral and Maxillofacial Diseases
Doctoral Programme in Oral Sciences
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Suun terveystieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i oral hälsovetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-01-31
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5770-6
http://hdl.handle.net/10138/309001
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Dental caries or trauma may cause loss of coronal material so that endodontic treatment is needed. The aim is then to avoid or eliminate the infection, to replace the lost tissue and to restore the function and esthetics of the dentition. A tight and durable interface between the material in root canal and root dentin is crucial to inhibit the bacterial reinfection and to assure the longevity of the restauration. The bond strength of composite resin restoration on coronal dentin decrease with time. Previous studies have shown that chlorhexidine (CHX) and dimethyl sulfoxide (DMSO) preserve the long term bond strength between the restauration and coronal dentin. They both act as matrix metalloproteinase (MMP) -enzyme inhibitors which may be one reason to the bond strength preserving ability. DMSO has also the ability to reduce dentin surface free energy, improve wettability (slightly also CHX) and by that to enhance the adhesive penetration. This series of studies investigated the effect of CHX and DMSO on the immediate and long term bond strength of chemically different resin cements, sealers and calcium silicate cements (CSCs). If the bond strength of resin cements, sealers and CSCs could be improved and preserved by using MMP inhibitors, it would have a great importance to the restorative dentistry. By improving the adhesion the risk of bacterial penetration in the bonding interface decreases, the longevity of the root filling and restoration with root canal post is improved, the fracture risk of teeth restored with fiber posts decreases, and the need for retreatment is also decreased. As conclusion 2% CHX may at least moderately improve the long-term post adhesion, but the effect may be material dependent. On the other hand 2% CHX may negatively affect the bond strength and the failure rate of both CSCs. DMSO as a final irrigant resulted with the lowest long-term leakage with both sealers and CSCs, indicating that probably the superior wettability induced by DMSO contributes to this interface integrity. Although the amount of leakage in these studies was very small, it cannot assume that these obturations would have totally inhibited the bacterial invasion with time.Korjaavassa hoidossa päädytään usein tilanteeseen, missä pelkkä kruunun restauraatio ei yksin riitä. Tarvitaan juurihoitoa, sekä juurikanavaan mahdollisesti ankkuroitavia juurikanavanastoja hampaan restauraation tueksi. Juurikanavaan sidostettavilla materiaaleilla suurin haaste on saada aikaan tiivis ja pitkään tiiviinä säilyvä sidos juurikanavadentiinin ja kanavassa käytettävän materiaalin (kalsiumpohjaisen sementin, yhdistelmämuovisementin, yhdistelmämuovin tai resiinipohjaisen juuritäytteen tiivistysaineen eli sealerin) välille. Ajan kuluessa sidoslujuus laskee. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin klooriheksidiinin (CHX) ja dimetyylisulfoksidin (DMSO) vaikutusta välittömään sidoslujuuteen ja saumatiiviyteen juurikanavassa kemialliselta koostumukseltaan erilaisilla resiinipohjaisilla sementeillä, sidosaineilla, sealereillä sekä kalsiumsilikaattisementeillä. Lisäksi tutkittiin CHX:n ja DMSO:n vaikutusta edellä mainittuihin seikkoihin ajan funktiona. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että CHX ja DMSO pystyvät parantamaan pitkäaikaista sidoslujuutta kruunudentiiniin. Molempien on todettu vähentävän kollageenin hajoamista aiheuttavien entsyymien (MMP:t) toimintaa sekä kruunu- että juuridentiinissä ja näin säilyttävän kollageeniverkostoa, johon adhesiivi sidostuu. DMSO:lla (jonkin verran myös CHX:llä) on kyky lisätä dentiinin kostuttavuutta, ja näin edistää sidosaineen penetraatiota kudokseen. Sidoksen parantuessa sekä fraktuurariski että saumavuoto pienenee ja bakteeri-infektion riski sauma-alueella pienenee, jolloin hampaan ja sen restauraation ikä pitenee. Tällöin myös uusintahoidon tarve pienenee. Tutkimuksessa todettiin, että 2 % CHX saattaa jonkin verran parantaa sidosta juurikanavanastan, sementin ja juuridentiinin välillä välittömästi sekä ajan kuluessa. Toisaalta sillä nähtiin negatiivista vaikutusta molempien tutkittujen kalsiumsilikaattisementtien sidoslujuuteen. DMSO:n käyttö lisäsi saumatiiviyttä ja/tai sidoslujuutta molemmilla sealereillä sekä kalsiumsilikaattisementeillä. Saumavuoto kuitenkin lisääntyi kaikissa ryhmissä ajan funktiona eikä kalsiumsilikaattisementtien aikaansaama dentiinin biomineralisaatio parantanut saumatiiviyttä. Vaikka vuoto kaikilla materiaaleilla oli vähäistä, ei mahdollisen bakteeri-invaasion mahdollisuutta ajan kuluessa voida poissulkea.
Subject: Hammaslääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sealinga.pdf 5.181Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record