Reading Mutant Narratives : The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Languages en
dc.contributor Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället sv
dc.contributor Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society en
dc.contributor.author Kortekallio, Kaisa
dc.date.accessioned 2020-01-09T07:02:49Z
dc.date.available 2020-02-11
dc.date.available 2020-01-09T07:02:49Z
dc.date.issued 2020-02-21
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5776-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309144
dc.description.abstract Reading Mutant Narratives explores how narratives of environmental and personal transformation in contemporary ecological science fiction can develop more-than-human modes of embodied experience. More specifically, it attends to the conflicted yet potentially transformative experientiality of "mutant narratives". Mutant narratives are viewed as uneasy hybrids of human-centered and posthumanist science fiction that contain potential for ecological understanding. Drawing on narrative studies and empirical reading studies, the dissertation begins from the premise that in suitable conditions, reading fiction may give rise to experiential change. The study traces and describes experiential changes that take place while reading works of science fiction. The bodily, subjective and historical conditions of reading are considered alongside the generic contexts and narrative features of the fictional works studied. As exemplary cases of mutant narratives, the study foregrounds the work of three American science fiction authors known for their critiques of anthropocentrism and for their articulations of more-than-human ecologies: Greg Bear, Paolo Bacigalupi, and Jeff VanderMeer. While much of contemporary fiction naturalizes embodied experience and hides their own narrative strategies, mutant narratives have the potential to defamiliarize readers’ notions of bodies and environments while also estranging their embodied experience of reading fiction. As a theoretical contribution to science fiction studies, the study considers such a readerly dynamic in terms of "embodied estrangement". Building on theoretical and practical work done in both embodied cognitive and posthumanist approaches to literature, the study shows how engagements with fictional narratives can, for their part, shape readers’ habitual patterns of feeling and perception. These approaches are synthesized into a method of close reading, "performative enactivism", that helps to articulate bodily, environmental, and more-than-human aspects of readerly engagement. Attending to such experiential aspects integrates ecological science fiction more deeply into the contemporary experiential situation of living with radical environmental transformation. en
dc.description.abstract Reading Mutant Narratives keskittyy ekologista kriisiä käsitteleviin "mutanttikertomuksiin" ja niille tyypilliseen kokemuksellisuuteen. Mutanttikertomukset ovat tieteisfiktiivisiä kertomuksia, joissa ihmiskeskeiset ja posthumanistiset piirteet yhdistyvät ja antavat lukijalle mahdollisuuksia ekologiseen ymmärrykseen. Esimerkkeinä mutanttikertomuksista tutkimus nostaa esiin kolmen yhdysvaltalaisen tieteiskirjailijan, Greg Bearin, Paolo Bacigalupin ja Jeff VanderMeerin, teoksia. Nämä teokset asettavat ihmisen osaksi ekologisia, evolutiivisia ja teknologisia vuorovaikutussuhteita, joissa myös ihmisruumiit ja ruumiillinen kokemus muuttavat muotoaan. Väitöskirja tutkii siis, kuinka tieteisfiktiiviset kertomukset ympäristöllisestä ja kokemuksellisesta muutoksesta voivat kehittää ruumiillista kokemusta. Kertomuksentutkimukseen ja empiiriseen lukijatutkimukseen tukeutuen tutkimus lähtee oletuksesta, että sopivissa olosuhteissa kirjallisuuden lukeminen voi edesauttaa kokemuksellisia muutoksia. Tutkimus tarkastelee tieteisfiktion lukemista eletyn ruumiillisen kokemuksen tasolla. Lukukokemuksen analyysissa otetaan huomioon sekä lukijan ruumiillinen, subjektiivinen ja historiallinen tilanne että luettujen teosten kytkeytyminen romaanikerronnan ja tieteisfiktion lajityypin perinteisiin. Suuri osa nykykirjallisuudesta esittää ruumiillisen kokemuksen luonnollisena ja kätkee oman kerronnallisen vaikutusvaltansa, mutta mutanttikertomusten kerronnalliset keinot saattavat outouttaa lukijoiden ruumiillista kokemusta suhteessa sekä elettyyn ympäristöön että kirjallisuuteen itseensä. Tieteisfiktion tutkimuksen käsitteistöä uudistaen väitöskirja kutsuu tällaista lukemisen dynamiikkaa "ruumiilliseksi vieraannuttamiseksi". Lukukokemuksen analyysien avulla tutkimus esittää, kuinka kirjallisuuden lukeminen ohjaa osaltaan lukijoiden tunne- ja havaintotottumusten muotoutumista. Se tuo yhteen ruumiillis-kognitiivisia ja posthumanistisia lähestymistapoja kirjallisuudentutkimukseen ja muotoilee "performatiivis-enaktiivisen" lähilukemisen metodin, joka auttaa sanallistamaan lukukokemuksen ruumiillisia, ympäristöllisiä ja ei-inhimilliseen kurovia puolia. Ruumiillisen kokemuksellisuuden syventäminen tämän metodin avulla tuo ekologisen tieteisfiktion tiiviimmin osaksi globaalin ympäristömuutoksen kokemuksellista tilannetta. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5775-1
dc.relation.isformatof Helsinki: 2020
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kirjallisuudentutkimus
dc.title Reading Mutant Narratives : The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Polvinen, Merja
dc.ths Pettersson, Bo
dc.opn Vermeulen, Pieter
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ReadingM.pdf 1.316Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record