Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/309239

Citation

Visakko , T 2018 , ' Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä ' , Sananjalka (Turku) , Vuosikerta. 60 , Nro 60 , Sivut 142-161 . https://doi.org/10.30673/sja.70057

Title: Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä
Author: Visakko, Tomi
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Sananjalka (Turku)
ISSN: 0558-4639
DOI: https://doi.org/10.30673/sja.70057
URI: http://hdl.handle.net/10138/309239
Abstract: Artikkelissa tarkastellaan eksistentiaaliseksi rationaalisuudeksi kutsuttua semioottista prosessia yritysten visio-, missio- ja strategiateksteistä koostuvan aineiston kautta. Tavoitteena on ymmärtää, miten teksteissä teoretisoidaan yrityksen identiteettiä ja intentionaalisia pyrkimyksiä toimintaympäristössään sekä näiden taustalla olevia arvoja ja periaatteita. Erityisesti huomion kohteena on se, miten teksteissä representoitujen prosessien ja niiden osallistujien välisiä suhteita jäsennetään käsitteellisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Yhtäältä on tarkasteltu tekstien lineaarisesti segmentoituvia funktionaalisia jaksoja. Analyysi valottaa samalla erityisesti eräiden kausaalisten morfosyntaktisten ilmaustyyppien (esim. mAllA-infinitiivirakenteen) roolia tekstin jäsentämisessä. Toisaalta on tarkasteltu, miten tekstit rakentuvat erilaisten kausaalis-evaluatiivisten diskurssikuvioiden varaan. Erityisen hyödyllisiksi kuvausmalleiksi osoittautuvat Päämäärä–Keino-, Ongelma–Ratkaisu- ja Tilaisuus–Tarttuminen-kuviot. Yritys näyttäytyy tehokkaana sosiaalisena ja taloudellisena agenttina, ongelmanratkaisijana ja mahdollistajana. Asiakas puolestaan asemoidaan hyötyjän ja avuntarvitsijan rooliin. Tilaisuuskuviossa myös asiakas kohoaa toimintaketjussa välttämättömäksi, aktiiviseksi toimijaksi. Tämäntyyppisessä eksistentiaalisessa rationalisoinnissa siis teoretisoidaan omat ja toisten intentionaaliset pyrkimykset osaksi koherenttia kausaalis-evaluatiivista verkostoa. Intentionaalinen toiminta ja sen seuraukset hahmottuvat keskeiseksi identiteettejä jäsentäväksi arvoksi.
Subject: 6121 Kielitieteet
diskurssikuviot
evaluointi
kausaalisuus
eksistentiaalinen rationaalisuus
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Visakko_2018_P_ ... et_Accepted_manuscript.pdf 288.1Kb PDF View/Open
70057_Artikkelin_teksti_105988_1_10_20181102.pdf 269.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record