Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/309239

Citation

Visakko , T 2018 , ' Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä ' , Sananjalka (Turku) , Vuosikerta. 60 , Nro 60 , Sivut 142-161 . https://doi.org/10.30673/sja.70057

Titel: Päämäärät, ongelmat ja tilaisuudet : Eksistentiaalinen rationaalisuus ja kausaalis-evaluatiiviset diskurssikuviot yritysten verkkosivujen visio-, missio- ja strategiateksteissä
Författare: Visakko, Tomi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Datum: 2018
Språk: fin
Sidantal: 20
Tillhör serie: Sananjalka (Turku)
ISSN: 0558-4639
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/309239
Abstrakt: Artikkelissa tarkastellaan eksistentiaaliseksi rationaalisuudeksi kutsuttua semioottista prosessia yritysten visio-, missio- ja strategiateksteistä koostuvan aineiston kautta. Tavoitteena on ymmärtää, miten teksteissä teoretisoidaan yrityksen identiteettiä ja intentionaalisia pyrkimyksiä toimintaympäristössään sekä näiden taustalla olevia arvoja ja periaatteita. Erityisesti huomion kohteena on se, miten teksteissä representoitujen prosessien ja niiden osallistujien välisiä suhteita jäsennetään käsitteellisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Yhtäältä on tarkasteltu tekstien lineaarisesti segmentoituvia funktionaalisia jaksoja. Analyysi valottaa samalla erityisesti eräiden kausaalisten morfosyntaktisten ilmaustyyppien (esim. mAllA-infinitiivirakenteen) roolia tekstin jäsentämisessä. Toisaalta on tarkasteltu, miten tekstit rakentuvat erilaisten kausaalis-evaluatiivisten diskurssikuvioiden varaan. Erityisen hyödyllisiksi kuvausmalleiksi osoittautuvat Päämäärä–Keino-, Ongelma–Ratkaisu- ja Tilaisuus–Tarttuminen-kuviot. Yritys näyttäytyy tehokkaana sosiaalisena ja taloudellisena agenttina, ongelmanratkaisijana ja mahdollistajana. Asiakas puolestaan asemoidaan hyötyjän ja avuntarvitsijan rooliin. Tilaisuuskuviossa myös asiakas kohoaa toimintaketjussa välttämättömäksi, aktiiviseksi toimijaksi. Tämäntyyppisessä eksistentiaalisessa rationalisoinnissa siis teoretisoidaan omat ja toisten intentionaaliset pyrkimykset osaksi koherenttia kausaalis-evaluatiivista verkostoa. Intentionaalinen toiminta ja sen seuraukset hahmottuvat keskeiseksi identiteettejä jäsentäväksi arvoksi.
Subject: 6121 Kielitieteet
diskurssikuviot
evaluointi
kausaalisuus
eksistentiaalinen rationaalisuus
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Visakko_2018_P_ ... et_Accepted_manuscript.pdf 288.1Kb PDF Granska/Öppna
70057_Artikkelin_teksti_105988_1_10_20181102.pdf 269.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post