Determinants of external imbalances between large economies

Show simple item record

dc.contributor.author Niemeläinen, Julia
dc.date.accessioned 2020-01-13T06:00:43Z
dc.date.available 2020-01-28
dc.date.available 2020-01-13T06:00:43Z
dc.date.issued 2020-02-07
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8759-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309298
dc.description.abstract This dissertation consists of an introduction and three essays on the determination of external imbalances and the real interest rate. In particular, the objective of the dissertation is to analyze the reasons behind the long-lasting current account imbalances observed over the past decades in large open economies, such as the current account deficit of the United States and the current account surplus of China, as well as the concurrent long-term decline in the world real interest rate. In the first two essays, I focus on demographic change, social security and fiscal policy as potential drivers of households’ consumption-saving decisions, the current account and the world real interest rate. The analysis is based on a dynamic general equilibrium model with an embedded life-cycle structure, which allows me to study the role of life-cycle savings and intergenerational transfers in the consumption-saving decisions, and in which fiscal policy is non-Ricardian. In the first essay I analyze how permanent differences in demographics, social security and fiscal policy affect the external sector and the world real interest rate in the long run, and compare the effects under fixed and variable labour supply, which the literature on demographic change and external imbalances often abstracts from. I find that, relatively high life expectancy and low social security are associated with a positive net foreign asset position in the two-country world. Because the impact of social security is quantitatively large, a country with relatively low life expectancy may become a net creditor if its social security is low enough. This result suggests that analyzing the effects of social security could help us understand the observed low-frequency capital flows from fast-growing emerging economies to industrialized countries. High life expectancy is, in the model, associated with a low international real interest rate, but endogenizing labour supply results in a higher real interest rate for a given level of life expectancy. This indicates that the negative effect of population ageing on the real interest rate might not be as strong as suggested by several earlier studies. The objective of the second essay is to analyze whether it is possible to replicate the dynamics of China’s trade surplus vis-a-vis the United States over the period 1980-2015, by taking into account the differences in demographic factors and social security between the countries. Productivity growth in China has been approximately twice as rapid as in the United States during this period, which, according to traditional neoclassical models, should imply high investment and consumption rates, and result in a trade deficit. In my model, China’s relatively rapid population ageing and low social security result in high and increasing savings by Chinese households, so that even when China’s high productivity growth is taken into account, the model produces a trade surplus for China during the sample period. In the third essay, I analyze the impact of the Chinese government’s macroeconomic policies on the observed trade balance dynamics and the transmission of these policies to the United States in the 2000s. The analysis is based on a life-cycle model, which includes features that describe the behavior of the Chinese policymakers. In particular, I assume that private agents are excluded from the international financial market, and that the public authorities can directly control the domestic real interest rate and the real exchange rate. I find that macroeconomic policies, especially the undervaluation of China’s real exchange rate, and the growth in government expenditures and fiscal deficits run by China and the United States, have had a positive impact on China’s trade balance, and raised the international interest rate. However, the overall effect of the policies depends qualitatively on the assumption of the elasticity of intertemporal substitution. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä artikkelista, joissa tutkin talouden ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen reaalikoron määräytymistä. Tarkastelen väitöskirjassani erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä vaihtotasetta, joka on ollut pitkään alijäämäinen, sekä kansainvälistä reaalikorkoa, joka on laskenut niin ikään usean vuosikymmenen ajan. Valtavirtaa edustavan neoklassisen talousteorian mukaisesti pääomien tulisi suuntautua maihin, joissa tuottavuus ja talous kasvavat nopeasti. Kiinan ja Yhdysvaltojen kohdalla on kuitenkin ollut havaittavissa päinvastainen trendi: pääomavirrat ovat suuntautuneet nopeasti kasvavasta Kiinasta ulospäin, ja vaihtotase, joka kuvaa ulkomaisen nettovarallisuuden muutosta, on ollut positiivinen. Analysoin väitöskirjassani tekijöitä, joiden avulla vaihtotasekehitystä ja samanaikaista reaalikoron laskua voidaan selittää. Vaihtotase muodostuu kotimaisen säästämisen ja investointien erotuksena, ja tutkin väitöskirjassani erityisesti väestön ikääntymisen, eläkejärjestelmän sekä julkisen talouspolitiikan vaikutuksia kokonaissäästämiseen ja sitä kautta vaihtotaseeseen. Analyysi on toteutettu dynaamisilla yleisen tasapainon malleilla (nk. DSGE-malleilla), joiden tasapaino on johdettavissa yksittäisten talouden toimijoiden käyttäytymisestä. Malleihin sisällyttämäni elinkaarirakenteen vuoksi niillä voidaan tutkia edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta yksittäisten kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla voidaan tutkia näiden tekijöiden vaikutusta eri ikäisistä toimijoista koostuvien kansantalouksien kokonaissäästämisasteisiin. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastelen, miten kahden maan väliset erot väestön ikärakenteessa sekä sosiaaliturvan, julkisen kulutuksen ja julkisen velan tasossa vaikuttavat maiden väliseen vaihtotaseeseen ja reaalikorkoon pitkällä aikavälillä. Korkea elinajanodote, matala sosiaaliturva ja matala julkinen kulutus ja velka ovat tulosten mukaan sidoksissa korkeaan säästämisasteeseen, vaihtotaseen ylijäämään ja matalaan korkotasoon. Toisessa artikkelissa tutkin, voidaanko kahden maan dynaamisella yleisen tasapainon mallilla mallintaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppataseen kehitystä vuosina 1980-2015, kun huomioidaan maiden väliset erot väestörakenteessa ja sosiaaliturvan tasossa. Mallissa Kiinan väestön ikärakenteen nopea vanheneminen sekä matala sosiaaliturvan taso johtavat kiinalaisten kotitalouksien korkeaan säästämisasteeseen, ja Kiinan vaihtotase muodostuu ylijäämäiseksi, vaikka tuottavuuskasvu on kyseisellä ajanjaksolla ollut Kiinassa noin kaksi kertaa Yhdysvaltoja nopeampaa. Kolmannessa artikkelissa tarkastelen Kiinan julkisen hallinnon harjoittaman makrotalouspolitiikan vaikutusta Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppataseeseen sekä reaalikorkoon 2000-luvulla. Kiinan julkisen hallinnon harjoittamaa talouspolitiikkaa mukaillen kiinalaisen yksityisen sektorin oletetaan olevan estetty pääsystä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Tämän seurauksena Kiinan julkinen hallinto pystyy määrittämään kotimaisen korkotason vapaasti. Julkisen hallinnon oletetaan myös pystyvän määrittämään vapaasti reaalisen valuuttakurssin tason. Erityisesti 2000-luvulla harjoitettu aliarvostetun valuuttakurssin politiikka on tulosten mukaan parantanut Kiinan kauppatasetta tarkastelujaksolla. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8758-5
dc.relation.isformatof Unigrafia Oy: Helsingin yliopisto, 2020, Publications of the Helsinki Center of Economic Research. 2323-9786
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Taloustiede
dc.title Determinants of external imbalances between large economies en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Ripatti, Antti
dc.ths Kilponen, Juha
dc.ths Ascari, Guido
dc.opn Fujiwara, Ippei
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Economics en
dc.contributor.organization University of Oxford, Department of Economics en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Taloustieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i ekonomi sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DETERMIN.pdf 5.412Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record