Luomulaidunnus, yrtit ja rukiin käyttö laitumen perustamisessa : case Mustiala

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194184
Title: Luomulaidunnus, yrtit ja rukiin käyttö laitumen perustamisessa : case Mustiala
Author: Perttala, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194184
http://hdl.handle.net/10138/309370
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli tarkastella Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi -hyötykäyttöön (LuoVaPa) – hankkeen luomulaidunnuskokeen ensimmäisen kesän tuloksia. Tutkielmassa esitellään luomu- ja rotaatiolaidunnusta yleisesti sekä kerrotaan laidunnuskokeessa mukana olleista yrteistä, niiden käytöstä ja hyödyistä kotieläinten ruokinnassa. Tutkielmassa tarkastellaan myös rukiin käyttöä laitumen uudistamisessa. LuoVaPa -hanke on Maaseuturahaston rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Hankkeen toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Mustiala, ProAgria Etelä-Suomi, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus. Mustialan opetus- ja tutkimustilalla Tammelassa tavoitteena on löytää sopivia, monipuolisia ja kestäviä laidunnurmiseoksia ja uudistamistapoja luomuviljelyyn Hämeessä. Mustialassa kokeiltiin kesällä 2019 laidunnurmen perustamista käyttämällä ruista suojaviljana. Kaistalle kylvettiin myös laidunseosta, joka sisälsi heinä- ja apilakasvien lisäksi yrttejä: sikuria, keltamaitetta, kuminaa ja heinäratamoa. Lypsylehmät laidunsivat viidellä, päivittäin vaihtuvalla laidunkaistalla. Laiduntamista ja kahden laidunkaistan (nro 1 ja 4) kasvustojen tilaa seurattiin ja päivittäiset lehmäkohtaiset maitotuotokset tallennettiin. Kaistoilta 1 ja 4 otettiin kesän aikana kasvustonäytteitä, joista analysoitiin kemiallinen koostumus ja rehuarvot ja määritettiin kasvilajikoostumus. Lehmät laidunsivat kaistoilla laiskasti, todennäköisesti kuuman kesän vuoksi, mutta söivät mielellään rukiin orasta. Rehua oli riittävästi molemmilla kaistoilla koko laidunnusjakson ajan. Yrteistä parhaiten kasvoivat sikuri ja heinäratamo. Kaistalla 1 D-arvo säilyi kaistan 4 arvoa parempana, mahdollisesti yrttien ja rukiin ansiosta, mutta kaliumpitoisuus oli liian korkea. Laitumelle kylvetty ruis oli vääränlaista, koska se oli tähkällä jo juhannukseen mennessä. Maitotuotoksessa ei havaittu suuria muutoksia.The aim of this thesis was to examine the project Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön (LuoVaPa) results of the first summer of organic grazing. The organic and rotational grazing are introduced generally in this thesis. The herbs of this grazing trial and their use and benefits in animal nutrition have been described. The use of rye in establishing the pasture has also been explored. The three-year project is funded by Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Häme region. The objective is to enhance the organic production, processing, availability and the use of organic production in Häme. The participants of the project are Mustiala educational and research farm of Häme University of Applied Sciences (HAMK), ProAgria Southern Finland, Natural Resources Institute Finland (Luke) and Salpaus Further Education. The goal of Mustiala educational and research farm in Tammela is to find suitable, versatile and sustainable plant mixtures for grass and new regenerative ways for organic farming in Häme. The first trial of this project was establishing a pasture with rye as a cover crop at Mustiala in summer 2019. There were also herbs as chicory, birdsfoot trefoil, caraway and plantain with grasses and clovers sowed to the pasture. The milking cows grazed in five paddocks of pasture which were changed daily. Grazing and the growth and condition of the stripes were examined. The daily milk yield per cow was recorded by automated milking system. Grass samples from the paddocks were taken and analyzed for chemical composition and feed values several times. Also botanical analyses were conducted. The cows grazed lazy most likely for the hot summer, but the young rye sprouts seem to be palatable. There was enough forage in both stripes for the whole experimental period. The strongest growth was examined of chicory and plantain. The D-value maintained more stable in the pasture of the stripe 1 than in the pasture of stripe 4. It was probably due to the herbs and the rye in pasture. The potassium concentration of the forage in stripe 1 was too high for milking cows. The sowed rye variety was not suitable for pasture because it spiked already at Midsummer. No remarkable changes in milk yield were observed.
Subject: Rotaatiolaidunnus
ruis
keltamaite
kumina
sikuri
heinäratamo
luomulaidunnus
suojavilja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perttala_Riikka_Pro_gradu_2019.pdf 2.611Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record