Keskeytetyn ja ryhmäimetyksen vaikutukset imetysten onnistumiseen porsastuotannossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194185
Title: Keskeytetyn ja ryhmäimetyksen vaikutukset imetysten onnistumiseen porsastuotannossa
Author: Tikkanen, Meiju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194185
http://hdl.handle.net/10138/309376
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Tiivistelmä * Referat * Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ryhmäimetyksen sekä imetyksen keskeyttämisen vaikutusta onnistuneiden ja epäonnistuneiden imetysten määrään sekä muihin imetyksen kestoon ja frekvenssiin liittyviin muuttujiin. Käsittelyinä olivat kontrolli-, yksilö- ja ryhmäkäsittely. Imetykset keskeytettiin ryhmä- ja yksilökäsittelyissä kolmen viikon jälkeen porsimisesta. Keskeytysten kesto oli 8 tuntia ja niitä oli viitenä päivänä peräkkäin. Kontrolli- ja yksilökäsittelyn eläimet pidettiin yksilökarsinoissa ja ryhmäkäsittelyn eläimet kahden tai kolmen emakon ryhmäkarsinoissa kaksi viikkoa porsimisesta eteenpäin. Data koostui kokonaisuudessaan 20 emakon imetyskäyttäytymisestä, jota kerättiin jokaiseen tutkittavaan karsinaan asennetuilla videokameroilla. Videomateriaalia katsoi kaksi henkilöä ja sen arvioinnissa käytettiin etogrammia (liite 1), jossa imetyskäyttäytymisen tulkinta on määritelty. Data analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyyseissä verrattiin kontrolli- ja yksilökäsittelyä sekä yksilö- ja ryhmäkäsittelyä ajanjaksoilla 24 h ennen ensimmäistä keskeytystä, 16 h ensimmäisen keskeytyksen jälkeen ja 24 h viimeisen keskeytyksen jälkeen. Lisäksi kaikkien käsittelyjen sisällä tehtiin aikavertailut, joissa verrattiin keskenään ajanjaksoja 24 h ennen ensimmäistä keskeytystä ja 16 h ensimmäisen keskeytyksen jälkeen sekä 24 h ennen ensimmäistä ja 24 h jälkeen viimeisen keskeytyksen. Tulosten mukaan onnistuneita imetyksiä oli vähemmän ryhmä- kuin yksilökäsittelyssä, kun keskeytyksen vaikutus ei ollut mukana. Kuitenkin imetysten keskeyttäminen vaikutti negatiivisesti enemmän yksilökäsittelyssä kuin ryhmäkäsittelyssä. Sekä ryhmä- että yksilökäsittelyssä epäonnistuneiden imetysten määrä laski viidenteen päivään mennessä. Tulokset imetyksen keskeytyksen osalta ovat hypoteesin mukaisia, sillä epäonnistuneet imetykset lisääntyivät ensimmäisen keskeytyksen jälkeen, mutta niiden määrä pieneni viidenteen päivään mennessä. Ryhmäimetyksen osalta tulokset eivät tukeneet hypoteesia, jonka mukaan imetykset onnistuisivat useammin ryhmäkäsittelyssä, sillä epäonnistuneita imetyksiä oli enemmän kuin yksilökäsittelyssä. Oikein toteutettuna ryhmäimetys saattaa kuitenkin parantaa sekä emakoiden että porsaiden hyvinvointia ja keskeytetty imetys vaikuttaa porsaiden vieroitukseen positiivisesti.Tiivistelmä * Referat * Abstract The aim of this study was to examine the impact of group suckling and intermittent suckling on the number of successful and unsuccessful sucklings among other parameters related to length and success of sucklings. Treatments were control, single and group. In single and group treatments sucklings were intermittent beginning tree weeks after piglets were born. The length of one intermission was 8 hours and they lasted five days in a row. In control and single treatments animals were kept in single pens and in group treatment in group pens with 2 - 3 sows. Data included information of 20 sows and was collected on video from each of the examined pens. Data was analyzed with SPSS program. Analyses were made for the comparison of control and single treatments and for the comparison of single and group treatments in timetables of 24 hours before first intermission, 16 hours after first intermission and 24 hours after last intermission. Within all treatments, comparison was also made for 24 hours before first intermission and 24 after last intermission as well as 24 hours before first intermission and 16 hours after first intermission. According to results, there were more successful sucklings in single treatment than in group treatment without the effect of intermittent suckling. However, intermittent suckling had a greater impact in successful sucklings in single treatment than in group treatment as the number of unsuccessful sucklings increased more in single than in group treatment. The number of unsuccessful sucklings decreased in both treatments by the fifth day. The results of intermittent suckling are in line with the hypothesis of this study as the number of unsuccessful sucklings increased during intermittent nursing. Instead the hypothesis regarding group suckling was not supported by results of this study because there were more unsuccessful nursings in group treatment than in single treatment. If carried out in the right way, group suckling can improve welfare of sows and piglets and intermittent suckling can improve piglet’s performance during and after weaning.
Subject: emakko
keskeytetty imetys
ryhmäimetys
imetyskäyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record