Yliopisto-opettajien arvot ja korkeakoulupolitiikan markkinaistuminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071011
Title: Yliopisto-opettajien arvot ja korkeakoulupolitiikan markkinaistuminen
Author: Kangasniemi, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071011
http://hdl.handle.net/10138/309384
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan yliopisto-opettajien arvoja, ja selvitetään, ovatko arvot yhteydessä näkemyksiin siitä, miten he kokevat yliopistotyön ja yliopiston perustehtävät. Yliopistouudistuksen jälkeen markkinaistumisen korostuminen on tuonut uusia elementtejä myös yliopistomaailmaan, ja yksittäisten ihmisten toimintaa ohjaavat arvot voivatkin potentiaalisesti muodostaa ristiriitoja ulkoisten ja sisäisten tavoitteiden välille. Korkeakoulutuksen piirissä arvoja on tarkasteltu pääosin opiskelijoiden osalta, mutta toisaalta suomalaiset tutkijat ovat olleet kiinteästi muodostamassa vallitsevaa arvomittaria, ja käsitys suomalaisten yleisistä arvopainotuksista on siten melko systemaattisesti tutkittua. Siksi tällä tutkimuksella on mahdollisuus tarjota laajempi näkökulma siihen, miten arvot painottuvat yliopisto-opettajilla. Tutkimus toteutettiin sähköisellä e-lomakekyselyllä, joka lähetettiin niille Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston opettajille, joiden yhteystietoja sai käyttää tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksessa käytetty valmisaineisto on kerätty vuonna 2015, ja sitä täydentävä materiaali kerätty vuonna 2017. Kyselyyn vastasi 146 yliopisto-opettajaa. Kyselyssä tiedusteltiin akateemista alaa, työnimikettä ja työn luonnetta koskevien taustakysymysten lisäksi laajasti näkemyksiä yliopiston perustehtävistä opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tai taiteellisesta työstä. Kyselyn viimeisenä osiona oli Schwartzin universaalien arvojen mittarin suomalaismuunnos. Tutkimuksessa saatiin selville, että yliopisto-opettajat ovat arvoiltaan hyvin yhtenäinen vastaajajoukko, joiden arvoja kuvaa erityisesti muutokselle avoimuuden korostaminen säilyttämisen kustannuksella. He ovat tyypiltään itseohjautuvia universalisteja, ja heille itsensä korostaminen, yhdenmukaisuus tai turvallisuus olivat varsin vähän tärkeitä. Yksittäisten arvojen sijaan työnäkemysten kanssa olivat yhteydessä arvojen kokonaisuuksista muodostetut klusterit, jotka jakoivat yliopisto-opettajat vapaudenhakuisiin, traditionalistisiin ja minäkeskeisiin. Yhteys arvoklusterien, taustamuuttujien ja työnäkemysten välillä oli sirpaleinen, mutta yksittäiset yhteydet olivat muodoltaan koherentteja. Arvojen ja työhön liittyvien näkemysten yhteys on siten hyvin moniulotteinen ilmiö, jonka erityispiirteitä kuvaa yhteyksien luonteen holistisuus.
Subject: values
university teachers
higher education policy
neoliberalism
arvot
yliopisto-opettajat
korkeakoulupolitiikka
uusliberalismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kangasniemi_Heidi_Pro_gradu_2019.pdf 1.319Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record