Käsikirjoitetut opintopolut : Abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kuivalainen, Rosanna
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001071009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309394
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan kysymystä: millä perusteilla abiturientit tekevät valintansa korkeakouluhaussa. Tarkastelu kohdistuu erityisesti abien taustaan ja siihen, mitä abit tavoittelevat. Koska korkeakouluhaun valtakunnallinen uudistus on ajankohtainen tutkielman teon aikaan, tarkastelen myös, onko uudistus vaikuttanut abien valintoihin. Hyödynnän Pierre Bourdieun teoreettista käsitteistöä ja ideoita. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu yhteiskunnallisen luokan vaikuttavan koulutuskäyttäytymiseen. Pyrin paljastamaan kulttuurisia käsikirjoituksia, jotka vaikuttaisivat osaltaan abien valintoihin korkeakouluhaussa. Haastattelin tutkielmaa varten kymmenen abiturienttia kahdesta helsinkiläisestä korkean keskiarvon lukiosta. Tarkastelin aineistoa laadullisesti odotusanalyysin keinoilla. Totean, että useat kulttuuriset käsikirjoitukset ohjailevat abeja korkeakouluhaussa. Osa käsikirjoituksista on helposti heidän tunnistettavissaan, kuten kertomus korkeasti koulutetuista vanhemmista, jotka painostavat jälkikasvuaan korkeakouluihin. Monet käsikirjoitukset ovat kuitenkin muodostuneet pitkän ajan kuluessa ja niin useiden toistojen kautta, että niistä on tullut luonnollisuudessaan huomaamattomia. Kulttuuriset käsikirjoitukset ovat muodostuneet abien ympäristöissä ja yhteisöissä. Vanhempien ja lapsuuden kautta saadut resurssit sekä omaksuttu habitus ovat auttaneet abeja opinnoissaan. Kotoa opittu työn järjestys ja koulukestävyys ovat osaltaan tehneet koulunkäynnistä mieluisan kokemuksen ja saaneet sen tuntumaan helpolta. Oppilaitokset ovat osaltaan antaneet vahvistuksen heidän resursseilleen ja habitukselleen. Onnistumisen kokemukset koulumaailmassa kannustavat jatkamaan opintoja ja asettamaan tavoitteita korkeammalle. Toisaalta oppilaitokset jakavat samat kulttuuriset odotukset ja ohjaavat toimimaan käsikirjoituksen mukaisesti. Näiden seurauksena monet potentiaalisesti kiinnostavat vaihtoehdot sulkeutuivat abien valintojen ulkopuolelle korkeakouluhaussa ja toisaalta saivat heidät harkitsemaan vaihtoehtoja, jotka eivät kiinnosta heitä. fi
dc.description.abstract This master’s thesis sets out to examine the reasons behind high school seniors’ choices in application to higher education. Focus of this thesis is directed to seniors’ family history and future goals. Application reform to Finnish higher education takes place during the making of this thesis and therefore the effects of this reform will be also investigated. I utilize theoretical ideas and concepts by Pierre Bourdieu. Earlier studies have shown that social class is connected to consumption of education. I aim to reveal cultural manuscripts, which are connected to application to higher education. I interviewed ten final year students from two high schools from Helsinki. Both high schools demand high grade point averages from their applicants. Qualitative methods and especially analysis of expectations is used in examining the material. As a conclusion, many cultural manuscripts were found to guide seniors in their choices in applying to higher education. Some of them were more obvious to the seniors than others. The pressure by highly educated parents was an easily recognizable storyline, whereas many manuscripts were formed in such a long period of time and were repeated so frequently that they had become invisible and a natural way of life. Cultural manuscripts were formed within the surroundings and communities of the high school seniors. Resources as well as habitus gained from the childhood has helped seniors in their studies. They had gained working routines and adequate skills to cope in the school system, which has made their studies feel pleasant and relatively effortless. Educational institutions have given validation to their habitus and resources, which has driven the students to follow a cultural manuscript of aiming to the highest of educational paths. The experiences of success in school have motivated seniors to keep going and to aim higher. As a result, many potential options are left as non-alternatives to the seniors during application process and correspondingly other options are considered even if they are not appealing to the applicant. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Educational Path en
dc.subject Application to Higher Education en
dc.subject Heritability of Education en
dc.subject Capital en
dc.subject Habitus en
dc.subject koulutuspolku fi
dc.subject korkeakouluhaku fi
dc.subject abiturientti fi
dc.subject koulutuksen periytyvyys fi
dc.subject pääoma fi
dc.subject habitus fi
dc.title Käsikirjoitetut opintopolut : Abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa fi
dc.title.alternative Scripted Educational Paths : High School Seniors’ options in Application to Higher Education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso sosiaalinen periytyvyys und
dc.subject.yso pääoma und
dc.subject.yso habitus und
dc.subject.yso koulutuspolku und
dc.subject.yso korkeakouluhaku und
dc.subject.yso abiturientti und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001071009

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kuivalainen_rosanna_pro_gradu_2019.pdf 507.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record