Lapsiperheiden mielikuvia ruoan verkkokaupasta sekä ruoan verkko-oston merkityksestä perheiden arkeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071004
Title: Lapsiperheiden mielikuvia ruoan verkkokaupasta sekä ruoan verkko-oston merkityksestä perheiden arkeen
Author: Numminen, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071004
http://hdl.handle.net/10138/309397
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Ruokaostosten tekeminen voidaan kokea epämiellyttävä askareena, jossa ärsyttävät monet tekijät pitkistä kassajonoista lasten kiukutteluun ja sulaviin pakasteisiin. Vaikka ruoan verkkokauppa palveluna on ollut Suomessa saatavilla jo usean vuoden ajan, ei sen suosio ole toistaiseksi noussut merkittäväksi, vaikka verkkokaupan käyttäjinä suomalaiset ovat tottuneita ja aktiivisia. Tutkimus tarkastelee ruoan verkkokaupan käyttäjiksi houkuttelevia ja epäilyttäviä tekijöitä lapsiperheiden näkökulmasta, sekä verkkokauppapalvelun vaikutuksia lapsiperhearkeen. Ruoan verkkokauppaa on tutkittu melko paljon, mutta tutkimukset käsittelevät palvelua lähinnä taloustieteellisestä tai markkinoinnin näkökulmasta – verkkokaupan vaikutusta perhearkeen ei ole juurikaan tutkittu. Lapsiperheet valikoituivat tutkimuksen kohderyhmäksi, koska aiemman tutkimuksen perusteella he ovat potentiaalisin ja merkittävin käyttäjäryhmä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta teemahaastattelusta, joihin osallistuneet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia, ruoan verkkokauppaa käyttäneitä tai siitä kiinnostuneita lapsiperheiden vanhempia. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin sekä teemoittelun keinoin. Tutkimustulosten mukaan selkeästi houkuttelevimmiksi tekijöiksi koettiin verkkokaupan tuottama vaivattomuus ja ajansäästö. Epäilyttävinä tekijöinä nousivat esiin tuotteiden laatu ja tuoreus. Lapsiperhearjen kannalta mieluisaksi tekijäksi koettiin verkkokaupan säästämä aika, joka voitiin käyttää perheen kanssa olemiseen. Myös verkkokauppatilaamisen vaikutus stressin vähenemiseen sekä lapsien kanssa liikkumisen helpottuminen koettiin miellyttävänä.Grocery shopping is considered by many to be an unpleasant chore, with many annoying factors such as long checkout lines, reluctant children and melting frozen foods. Online grocery store as a service has been available in Finland for several years. Even though Finns are active e-commerce users, it has not gained much popularity. This study examines how families with children perceive attractive and suspicious factors of online grocery stores as well as the impact of the service on families' everyday life. There is a lot of Finnish and international research discussing online grocery stores from an economic or marketing point of view, but the impact of the service on families has not been studied much. According to previous research, families with children are also the most significant user group for online grocery business with most growth potential. This study was conducted using qualitative methods. The research material consisted of eight theme interviews with parents from the Helsinki metropolitan area, who either had used the online grocery store or were interested in trying it. The data collected from the interviews was analyzed using qualitative content analysis and thematic analysis. According to the results, the most attractive factors in using online grocery stores are convenience and time savings. Doubts about product quality and freshness emerged as suspicious factors. The time saved by using online grocery stores could be spent with the family, which was considered as an attractive factor for families with children. Reduced stress and easier commuting with children were also mentioned in the interviews several times as positive outcomes following online grocery shopping.
Subject: ruoan verkkokauppa
lapsiperheet
perhearki
Subject (yso): lapsiperheet
verkkokauppa
perhearki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record