Benefits of conserving agricultural genetic resources in Finland : Summary of the recent Finnish research and setting it in the international context

Show simple item record

dc.contributor.author Tienhaara, Annika
dc.date.accessioned 2020-01-16T05:57:40Z
dc.date.available 2020-01-28
dc.date.available 2020-01-16T05:57:40Z
dc.date.issued 2020-02-07
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-326-896-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309602
dc.description.abstract The diversity of agricultural genetic resources (AgGR) is the foundation of food security. A diverse gene pool enables adaptation to changing conditions and is therefore essential, for example, to responding to climate change. However, during the past decades, intensification of agriculture has led to genetic erosion. Previously common animal breeds and plant varieties are becoming rare or extinct throughout the world as they are being replaced with small ranges of more productive specialized breeds and varieties. Yet, indigenous breeds and varieties have a wide range of socio-economic, cultural, ecological and genetic values and, in fact, the importance of conserving genetic resources has been acknowledged in global agreements and national policy programs. Nonetheless, as the resources available for conservation are limited, information on the value of AgGR is needed in order to compare the costs and benefits of conservation and to support decision making. Benefits from the conservation of AgGR can be measured from citizens’ and consumers’ preferences. This dissertation provides new, policy-relevant information on citizens’ and consumers’ willingness to pay for conservation and sustainable use of AgGR. Three stated preference methods were used to examine the value that citizens and consumers place on AgGR. Consumers’ willingness to purchase Finncattle meat and their willingness to pay for it was studied with contingent behavior and contingent valuation methods. In turn, willingness to support a conservation program for AgGR was examined with contingent valuation and choice experiment methods. In addition, heterogeneity in preferences and the effect of information use were analyzed. The results show strong support for the conservation of AgGR. There is a high will-ingness to purchase Finncattle meat among Finnish consumers, and a share of respondents is willing to pay +20-26% more for Finncattle meat compared to conventional meat. Studies also revealed that over 70% of the respondents supported an AgGR conservation program despite the increased cost related to it. Average willingness to pay for the program was €50-170 depending on the method of calculation. However, there was significant heterogeneity among respondents’ preferences. This is important to take into account, as ignoring the heterogeneity can lead to overestimation of benefit estimates. This dissertation provides new information on the benefit estimates of the AgGR conservation in Finland, which has not been studied before. It also contributes to the globally scarce literature on citizens’ and consumers’ preferences related to AgGR. The results of this dissertation can be used in cost–benefit analysis and they can assist in designing optimal AgGR conservation policies. en
dc.description.abstract Alkuperäisten eläinrotujen ja kasvilajikkeiden uhanalaistuminen maataloudessa on maailmanlaajuinen ympäristöongelma. Geneettisen monimuotoisuuden väheneminen pienentää merkittävästi mahdollisuuksia mukautua moniin haasteisiin, kuten väestönkasvuun, kasvavaan ruoan kysyntään ja ilmastonmuutokseen. Viime vuosikymmeninä maataloustuotannossa on keskitytty vain muutamiin tuottavimpiin, pitkälle jalostettuihin rotuihin ja lajikkeisiin, minkä seurauksena maatalouden alkuperäiset eläinrodut ja kasvilajikkeet ovat harvinaistuneet tai jopa kuolleet sukupuuttoon. Alkuperäisillä roduilla ja lajikkeilla on kuitenkin monia sosioekonomisia, kulttuurisia, ekologisia ja geneettisiä arvoja. Geenivarojen säilyttämisen merkitys on tunnustettu sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Koska säilyttämiseen käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, tarvitaan tietoa maatalouden geenivarojen arvosta. Arvotieto auttaa vertaamaan geenivarojen säilyttämisen kustannuksia ja hyötyjä sekä tukemaan poliittista päätöksentekoa, kun suunnitellaan optimaalista geenivarojen säilyttämispolitiikkaa. Geenivarojen säilyttäminen voi tapahtua myös markkinalähtöisesti. Vaikka geenivarojen säilyttäminen esimerkiksi alkuperäiskarjan lihaa syömällä voi kuulostaa järjenvastaiselta, kuluttajien kysyntä voisi luoda maatiloille kannustimen alkuperäisrotujen kasvattamiseen. Käsitystä maatalouden geenivarojen arvosta tutkittiin kolmella eri arvottamismenetelmällä. Menetelmillä selvitettiin kuluttajien halukkuutta ostaa suomenkarjan lihaa, kuluttajien halukkuutta maksaa siitä lisähintaa tavanomaiseen lihaan verrattuna sekä kansalaisten halukkuutta tukea maatalouden geenivarojen säilyttämisohjelmaa verovaroin. Lisäksi analysoitiin, miten geenivaroista tarjottu informaatio vaikuttaa vastaajien valintoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että maatalouden geenivarojen säilyttäminen on suomalaisille tärkeää. Kuluttajat ovat halukkaita ostamaan suomenkarjan lihaa, ja osa vastaajista on valmis maksamaan lihasta jopa neljänneksen enemmän kuin tavanomaisesta lihasta. Lisäksi yli 70 prosenttia vastaajista oli valmiita maksamaan tehostetusta geenivarojen säilyttämisohjelmasta. Tämä väitöstutkimus tuo esiin uutta, poliittisesti relevanttia tietoa suomalaisten halusta tukea maatalouden geenivarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä. Tutkimus täydentää maailmanlaajuisestikin erittäin niukkaa tietoa kansalaisten ja kuluttajien preferensseistä maatalouden geenivaroja kohtaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-326-895-1
dc.relation.isformatof Helsinki: Natural Resources Institute Finland (Luke), 2020, Natural resources and bioeconomy studies. 2342-7647
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Ympäristöekonomia
dc.title Benefits of conserving agricultural genetic resources in Finland : Summary of the recent Finnish research and setting it in the international context en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Pouta, Eija
dc.ths Ollikainen, Markku
dc.opn Roosen, Jutta
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources en
dc.contributor.organization Natural Resources Institute Finland (Luke) en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Benefits of conserving AgGR.pdf 934.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record