Tarve, alttius vai kyky? Eläkeläiset päijäthämäläiset terveyspalvelujen käyttäjinä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/309880

Citation

Haapola , I 2017 , ' Tarve, alttius vai kyky? Eläkeläiset päijäthämäläiset terveyspalvelujen käyttäjinä ' , Gerontologia , Vuosikerta. 31 , Nro 1 , Sivut 3-22 . < https://journal.fi/gerontologia/article/view/61049 >

Title: Tarve, alttius vai kyky? Eläkeläiset päijäthämäläiset terveyspalvelujen käyttäjinä
Author: Haapola, Ilkka
Contributor organization: Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
URI: http://hdl.handle.net/10138/309880
Abstract: Artikkelissa tarkastellaan perusterveydenhuollon, yksityisen sektorin ja erikoissairaanhoidon avohoitopalvelujen käyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eläkeikäisten keskuudessa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella vuonna 2012. Purolan ja Andersenin kehittämiä malleja hyödyntäen kysytään, missä määrin käyttöä selittävät tarvetekijöiden ohella hoitoon hakeutumista alttiuttavat ja mahdollistavat tekijät. Lisäksi analysoidaan perusterveydenhuollon ja yksityisten lääkäripalvelujen välistä suhdetta. Artikkeli perustuu Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksessa kerättyyn kyselyaineistoon sekä siihen yhdistettyihin terveyspalvelujen käyttöä kuvaaviin rekisteritietoihin. Tarkasteluvuonna tutkittavien (n= 2457) ikäjakauma ulottui 62:sta 86 vuoteen. Tutkimuksessa analysoidaan erikseen palvelujen käyttöastetta (vähintään yksi käynti) ja niiden toistuvaa käyttöä (vähintään 4 käyntiä) prosenttiosuuksien ja logististen regressiomallien avulla. Erikoissairaanhoidon avopalvelujen käyttö perustuu ensisijaisesti arvioituun hoidon tarpeeseen. Myös perusterveydenhuollon käyttöä selittävät ensisijaisesti tarvetekijät, mutta myös mahdollistavilla tekijöillä on vaikutusta. Yksityisten lääkäripalvelujen käytössä alttiuttavien ja mahdollistavien tekijöiden merkitys on tarvetekijöitä suurempi. Pääosa yksityislääkärien asiakkaista on käynyt samana vuonna myös terveyskeskuslääkärillä. Yksityiseltä sektorilta haetaan useimmiten perusterveydenhuoltoa täydentäviä erikoislääkärin palveluja.
Description: English summary
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Aged
Health Services
+utilization
Health Services Needs and Demand
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
61049_Artikkelin_teksti_66989_1_10_20170313.pdf 7.459Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record