Keskinäisen luottamuksen periaate Euroopan unionissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131027
Title: Keskinäisen luottamuksen periaate Euroopan unionissa
Author: Ketola, Lenita
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131027
http://hdl.handle.net/10138/309958
Thesis level: master's thesis
Discipline: Eurooppaoikeus
European law
Europarätt
Abstract: Keskinäinen luottamus on yhteistyötä unionissa ohjaava periaate, jonka sisältö tällä hetkellä muotoutuu johdetun oikeuden ja EUT:n oikeuskäytännön pohjalta. Periaatteella on erityistä merkitystä unionin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella, mitä suuri osa oikeuskäytännöstä koskee. Keskinäinen luottamus on edellytys vastavuoroisen tunnustamisen ja siten unionin ydintavoitteiden toteuttamiselle. Luottamuksen muodostuminen liittyy SEU 2 artiklan sääntelyyn, jota SEU 4 artikla tässä kontekstissa täydentää. Oikeusvaltio, demokratia ja perus- ja ihmisoikeudet muodostavat sen laajemman kontekstin, jossa keskinäistä luottamusta tulee tarkastella. Jäsenvaltioiden tulisi voida luottaa siihen, että myös toiset jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on edellytys demokratian toteutumiselle. Luottamusta ei tulisi nähdä ainoastaan horisontaalisena, vaan sen tulisi toteutua kaikessa unionin toiminnassa. Oikeuskäytännön valossa on selvää, että vaikka keskinäisen luottamuksen olettama on vahva, ei se merkitse ”sokeaa luottamusta”. EUT, unionin toimielimet ja jäsenvaltiot voivat toiminnallaan joko murentaa tai rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä. Ajos-tapaus on esitetty esimerkkinä luottamuksen rikkoutumisesta. Kansallisen tuomioistuimen päätös jättää noudattamatta EUT:n tuomiota on poikkeuksellinen ja ajatuksia herättävä. Tapauksen analyysin kautta huomataan, että onnistunut dialogi on keskinäisen luottamuksen tärkeä osatekijä. Keskinäisen luottamuksen toteutuminen turvaa eurooppaoikeuden tehokkuuden ja unionin tavoitteiden toteutumisen. Lisäksi yhtenäinen unioni kykenee paremmin selviytymään sitä kohtaavista haasteista, joita se tulevaisuudessakin tulee väistämättä kohtaamaan.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record