Tekijänoikeuden luovutus vakioehtosopimuksella : Videopelialalla käytettävien käyttäjän luomaa sisältöä koskevien sopimusehtojen kohtuullisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131035
Title: Tekijänoikeuden luovutus vakioehtosopimuksella : Videopelialalla käytettävien käyttäjän luomaa sisältöä koskevien sopimusehtojen kohtuullisuus
Author: Sormunen, Joonas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131035
http://hdl.handle.net/10138/309960
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Internet ja erilaiset alustapalvelut tarjoavat nykyisin runsaasti mahdollisuuksia jakaa oman luovan työn tuloksia muiden saataville. Videopelialalla on pitkä historia käyttäjien luoman sisällön menestyksekkäästä kaupallistamisesta. Osa tämän hetken suosituimmista videopeleistä on saanut alkunsa pelikehityksestä kiinnostuneiden harrastelijoiden tekemän luovan työn pohjalta. Nykypäivänä videopelikehittäjät tarjoavat yhä useammin varsinaisen videopelin lisäksi käyttäjille työkalut, joiden avulla on mahdollista luoda videopeliin omaa sisältöä ja jakaa sitä muille. Käyttäjän luomaa sisältöä suojataan tekijänoikeuden perusteella samalla tavalla, kuin muita teoskynnyksen ylittäviä teoksia. Näin ollen tekijältä on saatava lupa teoksen kopioimiselle ja saattamiselle yleisön saataville, jos käyttäjän luoma sisältö ylittää teoskynnyksen. Tästä syystä verkkoalustojen käyttöehdot ja videopelien loppukäyttäjän lisenssisopimukset sisältävät sopimusehtoja, joissa sovitaan käyttäjien luoman sisällön tekijänoikeuden luovutuksesta. Verkkoalustojen käyttöehtoja ja loppukäyttäjän lisenssisopimuksia on suomalaisessa oikeusjärjestelmässä pidettävä sopimuksena osapuolten välillä. Kyseessä on sähköinen sopimus, jossa käyttäjän tahdonilmaisu muodostetaan click-wrap tai shrink-wrap-sopimustekniikalla. Jos käyttäjä ei luo sisältöä elinkeinotoimintaa varten, on sopimuksen täytettävä myös kuluttajansuojalainsäädännön asettamat pakolliset vaatimukset, jotta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välille voi syntyä sitova sopimus. Tekijänoikeuslaissa ei ole asetettu tekijänoikeuden luovutukselle määrämuotoa tai muita pakollisia vaatimuksia, joten sopimusosapuolet pystyvät sopimusvapauden perusteella sopimaan luovutukseen liittyvistä ehdoista haluamallaan tavalla. Tästä huolimatta käyttöehtojen ja lisenssisopimusten on täytettävä suomalaisen oikeusjärjestelmän asettamat vaatimukset sitovan sopimuksen syntymiselle. Näin ollen sopimusten sitovuutta on arvioitava ottamalla huomioon käyttäjän mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin, erityisesti vakioehtosopimuksia koskevat sopimusoikeudelliset yleiset opit ja kuluttajansuojalainsäädännöstä seuraavat vaatimukset. Tutkielmassa muodostetaan yleiskuva siitä, missä tilanteissa videopeleihin liittyvä käyttäjän luoma sisältö voi ylittää teoskynnyksen. Lisäksi tutkielmassa käydään läpi sitä, voidaanko tekijänoikeus luovuttaa toisen osapuolen yksipuolisesti laatimalla sähköisellä vakioehtosopimuksella. Videopelialalla vallitsevan vaihtelevan sopimuskäytännön havainnollistamiseksi tutkielmassa esitellään erilaisia alan yritysten käyttämiä sopimusehtoja, joilla on sovittu käyttäjien luoman sisällön tekijänoikeuden luovutuksesta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia sopimustyyppejä ja sopimusehtoja on pidettävä käyttäjiä oikeudellisesti sitovina. Tutkielman johtopäätöksenä on, että yksipuolisesti laadituilla vakioehtosopimuksilla sovitaan vastikkeettomasti laajoista tekijänoikeuden luovutuksista, jotka ovat luonteeltaan peruuttamattomia ja pysyvät voimassa sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Näin ollen osaa videopelialalla käytettävistä sopimusehdoista ei tulisi katsoa käyttäjiä oikeudellisesti sitoviksi. Tutkielman lopuksi ehdotetaan toimenpiteitä, joilla olisi mahdollista poistaa oikeudellista epävarmuutta ja parantaa käyttäjien asemaa Euroopan unionin sisämarkkina-alueella.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record