Lohkoketjuun tallennetun datan hyödyntäminen muotiluomuksen loukkaustapauksessa ja toimitusketjun seurannassa : pikamuodin ekologisen kestävyyden näkökulmasta

Visa fullständig post



Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131036
Titel: Lohkoketjuun tallennetun datan hyödyntäminen muotiluomuksen loukkaustapauksessa ja toimitusketjun seurannassa : pikamuodin ekologisen kestävyyden näkökulmasta
Författare: Mattila, Jenni
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131036
http://hdl.handle.net/10138/309966
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstrakt: Tutkielmassa selvitetään, onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista vahvistaa rekisteröimättömien immateriaalioikeuksien antamaa suojaa muotiluomuksille muun muassa tallentamalla muotiluomusten suunnitteluprosessi lohkoketjuun. Tutkielmassa myös selvitetään, voiko lohkoketjuteknologia toimia tällä tavalla alkuperäisen muotiluomuksen luoneen oikeudenhaltijan apuna taistelussa pikamuoti-ilmiötä vastaan. Lisäksi tutkielmassa käsitellään muotiyritysten mahdollisuuksia kerätä ja tallentaa dataa muotiluomuksen toimitusketjun seuraamista varten ja toimitusketjun ekologisen kestävyyden parantamiseksi. Lohkoketjuteknologia on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa kehitystään, joten sen käytännön sovellusmahdollisuudet ja toisaalta sen tämänhetkinen ylistys pitää osata erottaa toisistaan. Näin ollen lohkoketjun tosiasiallista sovellettavuutta on tärkeää pohtia toisaalta sen teknologisten ominaispiirteiden kuin tulevaisuuden sääntelyn ja tosiasiallisen vaikuttavuuden kautta. Tutkielmassa muodostetaan käsitys siitä 1) onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista saavuttaa parempaa näyttöä muotiluomusten loukkaustapauksissa koskien erityisesti rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia ja 2) onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista parantaa muotiluomuksen toimitusketjun seurantaa ja siten toimitusketjun ekologista kestävyyttä. Muotiluomuksen suojan toteuttamisen kannalta suurin potentiaali lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä on loukkausoikeudenkäynnin alkupuolella muotiluomuksen oikeudenhaltijan sekä suojan kohteen, alkamisajankohdan ja edellytysten täyttymisen osoittamiseksi. Mitä tulee kuitenkin varsinaiseen loukkauksen näyttämiseen, ei kantajan todistustaakka esimerkiksi muotiluomuksen rekisteröimättömän yhteisömallin kopioinnin näyttämisestä helpotu lohkoketjuteknologian avulla. Lohkoketju saattaa kuitenkin välillisesti kannustaa muotiluomusten oikeudenhaltijoita ryhtymään oikeustoimiin, sillä lohkoketju yksinkertaistaa erityisesti oikeudenkäynnin alkupään todistelua, jolloin oikeudenhaltijat kokevat muotiluomuksen loukkausprosessiin lähtemisen kynnyksen matalampana. Tällainen kuitenkin edellyttää, että lohkoketjua todisteena ryhdytään hyödyntämään tuomioistuimissa ja sen käyttäminen ylipäätään muotisuunnittelijoiden keskuudessa yleistyy. Lohkoketjun tosiasialliseen hyödynnettävyyteen vaikuttaa muun muassa lohkoketjun tulevaisuus sääntelyn näkökulmasta. Lohkoketju aikaleimoineen voidaan lukea eIDAS-asetuksen soveltamisalan piiriin, mutta muun kuin hyväksytyn aikaleiman käyttö ei takaa aikaleimalle tuomioistuimessa samanlaista oikeusvaikutusta tietojen oikeellisuudesta ja eheydestä. Lohkoketjuteknologiaa itsessään olisi järkevää säännellä yleisesti tietyn viitekehyksen mukaisesti, sillä lohkoketjuteknologia kehittyy ja muuttuu nopeasti jatkossakin. Muotiluomuksen monimutkaisen ja laajalle levittyneen toimitusketjun seuraamisessa lohkoketju edistää merkittävästi toimitusketjun eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä tuotteen ja siihen käytettyjen raaka-aineiden matkasta. Lohkoketju tuo myös tiettyä varmuutta tarjonnan ja kysynnän välimaastossa tasapainotteluun, sillä muotiyrityksellä on mahdollisuus seurata lohkoketjun avulla paremmin vaatteidensa todellista myyntiä ja se pystyy näin ollen arvioimaan vaatteiden tosiasiallisen tarpeen ja heijastamaan sen niiden valmistukseen. Lohkoketjun tuottamalla läpinäkyvällä tiedolla muotiluomuksen toimitusketjusta on suurta merkitystä myös kuluttajille, jotka vaativat vaatteiden jäljitettävyyttä ja ekologisen kestävyyden väitteiden todentamista. Toisaalta huolena voi olla se, valjastaako muotiyritys todellisuudessa lohkoketjuun tallennetun datan nojalla saavuttamansa tehokkuuden lisääntymisen ekologisen kestävyyden tavoitteiden täyttämiseksi vai vain nopeammalla tahdilla tuotettujen vaatemäärien lisäämiseksi. On kuitenkin nähtävissä, että tällä hetkellä lohkoketjun soveltamisen suurin potentiaali on nimenomaan toimitusketjujen seuraamisessa ja näin ollen niiden ekologisen kestävyyden parantamisessa. Varsinkin yksittäisten muotiyritysten kannalta lohkoketjuteknologia tarjoaakin mahdollisuuden erottautua joukosta sekä toisaalta soveltaa sen hyötyjä niin muotiluomuksen loukkaustapauksessa kuin toimitusketjun seuraamisessa ekologisesti kestävien valintojen tekemiseksi.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post