Lohkoketjuun tallennetun datan hyödyntäminen muotiluomuksen loukkaustapauksessa ja toimitusketjun seurannassa : pikamuodin ekologisen kestävyyden näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Mattila, Jenni
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001131036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/309966
dc.description.abstract Tutkielmassa selvitetään, onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista vahvistaa rekisteröimättömien immateriaalioikeuksien antamaa suojaa muotiluomuksille muun muassa tallentamalla muotiluomusten suunnitteluprosessi lohkoketjuun. Tutkielmassa myös selvitetään, voiko lohkoketjuteknologia toimia tällä tavalla alkuperäisen muotiluomuksen luoneen oikeudenhaltijan apuna taistelussa pikamuoti-ilmiötä vastaan. Lisäksi tutkielmassa käsitellään muotiyritysten mahdollisuuksia kerätä ja tallentaa dataa muotiluomuksen toimitusketjun seuraamista varten ja toimitusketjun ekologisen kestävyyden parantamiseksi. Lohkoketjuteknologia on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa kehitystään, joten sen käytännön sovellusmahdollisuudet ja toisaalta sen tämänhetkinen ylistys pitää osata erottaa toisistaan. Näin ollen lohkoketjun tosiasiallista sovellettavuutta on tärkeää pohtia toisaalta sen teknologisten ominaispiirteiden kuin tulevaisuuden sääntelyn ja tosiasiallisen vaikuttavuuden kautta. Tutkielmassa muodostetaan käsitys siitä 1) onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista saavuttaa parempaa näyttöä muotiluomusten loukkaustapauksissa koskien erityisesti rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia ja 2) onko lohkoketjuteknologian avulla mahdollista parantaa muotiluomuksen toimitusketjun seurantaa ja siten toimitusketjun ekologista kestävyyttä. Muotiluomuksen suojan toteuttamisen kannalta suurin potentiaali lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä on loukkausoikeudenkäynnin alkupuolella muotiluomuksen oikeudenhaltijan sekä suojan kohteen, alkamisajankohdan ja edellytysten täyttymisen osoittamiseksi. Mitä tulee kuitenkin varsinaiseen loukkauksen näyttämiseen, ei kantajan todistustaakka esimerkiksi muotiluomuksen rekisteröimättömän yhteisömallin kopioinnin näyttämisestä helpotu lohkoketjuteknologian avulla. Lohkoketju saattaa kuitenkin välillisesti kannustaa muotiluomusten oikeudenhaltijoita ryhtymään oikeustoimiin, sillä lohkoketju yksinkertaistaa erityisesti oikeudenkäynnin alkupään todistelua, jolloin oikeudenhaltijat kokevat muotiluomuksen loukkausprosessiin lähtemisen kynnyksen matalampana. Tällainen kuitenkin edellyttää, että lohkoketjua todisteena ryhdytään hyödyntämään tuomioistuimissa ja sen käyttäminen ylipäätään muotisuunnittelijoiden keskuudessa yleistyy. Lohkoketjun tosiasialliseen hyödynnettävyyteen vaikuttaa muun muassa lohkoketjun tulevaisuus sääntelyn näkökulmasta. Lohkoketju aikaleimoineen voidaan lukea eIDAS-asetuksen soveltamisalan piiriin, mutta muun kuin hyväksytyn aikaleiman käyttö ei takaa aikaleimalle tuomioistuimessa samanlaista oikeusvaikutusta tietojen oikeellisuudesta ja eheydestä. Lohkoketjuteknologiaa itsessään olisi järkevää säännellä yleisesti tietyn viitekehyksen mukaisesti, sillä lohkoketjuteknologia kehittyy ja muuttuu nopeasti jatkossakin. Muotiluomuksen monimutkaisen ja laajalle levittyneen toimitusketjun seuraamisessa lohkoketju edistää merkittävästi toimitusketjun eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä tuotteen ja siihen käytettyjen raaka-aineiden matkasta. Lohkoketju tuo myös tiettyä varmuutta tarjonnan ja kysynnän välimaastossa tasapainotteluun, sillä muotiyrityksellä on mahdollisuus seurata lohkoketjun avulla paremmin vaatteidensa todellista myyntiä ja se pystyy näin ollen arvioimaan vaatteiden tosiasiallisen tarpeen ja heijastamaan sen niiden valmistukseen. Lohkoketjun tuottamalla läpinäkyvällä tiedolla muotiluomuksen toimitusketjusta on suurta merkitystä myös kuluttajille, jotka vaativat vaatteiden jäljitettävyyttä ja ekologisen kestävyyden väitteiden todentamista. Toisaalta huolena voi olla se, valjastaako muotiyritys todellisuudessa lohkoketjuun tallennetun datan nojalla saavuttamansa tehokkuuden lisääntymisen ekologisen kestävyyden tavoitteiden täyttämiseksi vai vain nopeammalla tahdilla tuotettujen vaatemäärien lisäämiseksi. On kuitenkin nähtävissä, että tällä hetkellä lohkoketjun soveltamisen suurin potentiaali on nimenomaan toimitusketjujen seuraamisessa ja näin ollen niiden ekologisen kestävyyden parantamisessa. Varsinkin yksittäisten muotiyritysten kannalta lohkoketjuteknologia tarjoaakin mahdollisuuden erottautua joukosta sekä toisaalta soveltaa sen hyötyjä niin muotiluomuksen loukkaustapauksessa kuin toimitusketjun seuraamisessa ekologisesti kestävien valintojen tekemiseksi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Lohkoketjuun tallennetun datan hyödyntäminen muotiluomuksen loukkaustapauksessa ja toimitusketjun seurannassa : pikamuodin ekologisen kestävyyden näkökulmasta fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dc.subject.discipline Commercial law en
dc.subject.discipline Handelsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001131036

Files in this item

Files Size Format View
Mattila_Jenni_Pro_gradu_2019.pdf 1.441Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record