Vastamediauutisten laskennallinen kehysanalyysi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Toivanen, Pihla
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202001211111
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/310013
dc.description.abstract Valeuutiset ovat viime vuosina nousseet merkittäväksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Esimerkiksi vuoden 2016 yhdysvaltojen presidentinvaalien aikana jotkin valeuutiset levisivät laajemmalle kuin suosituimmat valtamediauutiset, ja valeuutisten onkin arveltu vaikuttaneen merkittävästi Trumpin voittoon kyseisissä vaaleissa. Aiemmasta suomalaisesta tutkimuksesta tiedetään, että Suomessa valeuutiset eivät aina sisällä suoraan virheellistä tietoa, ja tämän vuoksi suomalaisia valemedioita kutsutaan myös vastamedioiksi. Tiedetään myös, että suomalaisissa vastamediauutisissa kehystetään usein valtamedian uutisia tukemaan vastamedian omaa agendaa. Kehystämisellä tarkoitetaan viestinnän tutkimuksessa prosessia, jolla valikoinnin, poissulkemisen ja esimerkiksi metaforien ja iskulauseiden avulla muokataan mediaesityksen tulkintaa. Kehyksen käsite sekä kehysanalyysi ovat saaneet alkunsa sosiaalipsykologiasta ja levinneet sittemmin mediatutkimukseen. Laskennallisesti kehysanalyysiä on tehty sekä ohjatuilla että ohjaamattomilla koneoppimismenetelmillä, mutta yksikään näistä menetelmistä ei ole vakiintunut kehyksen operationalisoinnin monikäsitteisyyden vuoksi. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisilla prosesseilla suomalainen vastamedia uudelleenkehystää valtamedian uutisia, sekä soveltaa ohjattua koneoppimista eri kehystämisen tapojen tunnistamiseen. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi kerättiin kattava aineisto eräästä suomalaisesta vastamediasta, ja eroteltiin aineistosta valtamedialinkin sisältävät artikkelit. Tämän jälkeen identifioitiin laadullisesti kolme tapaa jolla vastamedia kehystää valtamedian uutisia: kritisoimalla valtamediaa, kopioimalla sisältöä sekä hyödyntämällä valtamedialähdettä argumentoinnin välineenä. Tässä tutkielmassa rakennetaan ohjattu koneoppimismalli kolmen edellä luetellun kehystämisen prosessin identifiointiin. Malli rakennettiin luokittelemalla 1000 artikkelin satunnaisotos valtamedialähteen sisältävästä aineistosta kolmeen edellä lueteltuun kehystämisen prosessin kategoriaan. Tämän jälkeen luokitellusta datasta eristettiin erilaisia piirteitä ja rakennettiin näiden pohjalta luokittelija. Työssä vertailtiin erilaisia satunnaismetsäluokittelijoita sekä tukivektorikoneita, joista eräs satunnaismetsäluokittelija suoriutui luokittelutehtävästi parhaiten. Luokittelijaa ei kuitenkaan voida pitää tarpeeksi tarkkana useimpiin käytännön hyvin korkeaa tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Luokittelijan merkittävimpinä pitämistä piirteistä saadaan kuitenkin uutta tietoa siitä, miten eri sanoja ja tekstin muotoilutyylillisiä keinoja käytetään eri kehystämistavoissa. Esimerkiksi artikkeleissa käytettyjen linkkien määrä sekä alaotsikkojen määrä nousivat luokittelijalle merkittävimpien piirteiden joukkoon. Tuloksista voidaan päätellä, että laskennallisessa mediatutkimuksessa sanojen lisäksi on hyödyllistä eristää myös artikkeliin liittyvää muotoiludataa. Toinen keskeinen tulos on, että ohjattua koneoppimista voidaan hyödyntää erilaisten median lähteeseen suuntautuvien orientaatioiden tunnistamiseen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Vastamediauutisten laskennallinen kehysanalyysi fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline none und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001211111
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Datatieteen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Data Science en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i data science sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toivanen_Pihla_Pro_gradu_2019.pdf 1.101Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record