Were do they get their protein from? : Dietary nutrient intake of children in Helsinki day-care centres eating either vegan or omnivore meals

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221151
Title: Were do they get their protein from? : Dietary nutrient intake of children in Helsinki day-care centres eating either vegan or omnivore meals
Alternative title: Näringsintag hos barn som äter antingen veganska eller omnivora måltider på daghem i Helsingfors
Author: Rehn, Sophia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001221151
http://hdl.handle.net/10138/310171
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Background: A few Finnish municipalities have chosen to offer the option of a vegan diet at day-care if the parents request it. The food offered at day-care plays an important part in a child’s nutrition and should be guided by official recommendations. As little evidence exists for the adequacy of a vegan diet for children in day-care more studies on the subject is needed. The food provided by the day-care should cover 2/3 of the daily energy requirements and the quantity of saturated fat, salt and sucrose should be limited. Aim: The aim of this thesis is to compare and analyse the nutritional adequacy of vegan and omnivore meals offered by the municipality of Helsinki. Additionally, to describe the dietary sources of intakes from both meals. Data and methods: This thesis is part of the MIRA Helsinki study, conducted by the University of Helsinki. The objective of the project is to study the impact of a vegan diet on the nutritional status of children in day-care in Helsinki. The data for this thesis was collected through food diaries. The children range in age from one to six years and are divided into two groups based on meals eaten at day-care, vegan meals (n=9) and omnivore meals (n=16). All statistical analyses were done with the SPSS program (version 25). Results: In most cases the dietary intake followed official recommendations. Of concern is that salt intake was high in both groups. The two diets provided similar amounts of energy, carbohydrates and sucrose at day-care. However, protein (p<0,001), fat (p=0,008) and fibre (p<0,001) intakes were significantly more favourable when eating vegan meals. The group eating vegan meals also had a higher intake of monounsaturated and polyunsaturated fat (p=0,007; p<0,001) as well as linolenic acid (p<0,001) and α-linolenic acid (p<0,001) in comparison to the omnivore group. Further, the omnivore group had higher intakes of cholesterol (p<0,001) and saturated fat (p=0,007). There was no dietary intake of EPA and DHA in the vegan meals. Intakes of saturated fat and cholesterol outside the day-care were higher than at day-care. The vegan meal group had significantly higher intakes of folate (p<0,001), iron (p<0,001) and zinc (p=0,001) while lower intakes of iodine (p=0,006) and calcium (p=0,01), were noted in comparison to the omnivore group. Although the intake of vitamin C does not significantly differ between the groups, the intake at day-care is low in both groups (vegan meals 38 %, and omnivore 21 % of total intake). In the diet of the children eating vegan meals at day-care, fortified plant-based milk played a central role as a source of many nutrients. Conclusions: Because of the small sample size no general conclusions can be drawn from these results, but it seems the vegan meals have many positive characteristics compared to the omnivore meals. The results may give an insight to nutritional differences between a vegan and an omnivore diet of under school age children in Helsinki. A more plant-based diet would be a sustainable choice for the future, but supplementation is recommended to guarantee sufficient intakes of critical nutrients. More studies are needed on the long-term effects of a vegan diet on young children and the characteristics of a vegan diet in Finland.Bakgrund: I några finska kommuner kan föräldrar be att deras barn serveras veganska måltider på daghem. Den mat som serveras på daghem är en viktig del av barnets näringstillstånd och planeringen av maten bör därför styras av officiella rekommendationer. Det finns knappt om forskningsbevis på ifall en vegan diet lämpar sig för barn på daghem och det behövs därmed mer forskning inom detta område. Maten som serveras på daghem borde täcka 2/3 av det dagliga energibehovet samtidigt som intaget av mättat fett, salt och sackaros bör begränsas. Mål: Målet med denna avhandling är att jämföra och analysera den näringstillräckligheten av maten serverad på daghem i Helsingfors. Dessutom beskrivs kostkällorna för näringsintagen från de olika måltiderna. Data och metod: Denna avhandling är en del av MIRA Helsinki studien, ledd av Helsingfors universitet. Projektet ämnar forska om hur en vegan diet på daghem i Helsingfors inverkar på barns näringsstatus. Den data använd i denna avhandling är baserad på matdagböcker. Barnen är mellan ett och sex år gamla och de är indelade i två grupper baserat på vilka måltider de äter på daghem, veganska måltider (n=9) eller omnivora måltider (n=16). All statistisk analys gjordes med SPSS programmet (version 25). Resultat: Kostintag i båda grupperna följde huvudsakligen de officiella rekommendationerna. Bekymmersamt var att saltintaget var högt i båda grupperna. På daghemmet försåg båda dieterna barnen med liknande mängder energi, kolhydrater och sackaros. Dock var protein (p<0,001), fett (p=0,008) och fiber (p<0,001) intaget signifikant mer gynnsamt bland barn som åt veganska måltider. De veganska måltideran gav även högre intag av enomättade och fleromättade fettsyror (p=0,007; p<0,001) samt av linolsyra (p<0,001) och av α-linolensyra (p<0,001) jämfört med de omnivora måltiderna. Omnivore gruppen hade ytterligare ett högre intag av kolesterol (p<0,001) och mättat fett (p=0,007). Det fanns inga kostkällor för EPA eller DHA i de veganska måltiderna. Intaget av mättat fett och kolesterol var högre utanför daghemmet än på daghemmet. Gruppen som åt veganska måltider hade ett signifikant högre intag av folat (p<0,001), järn (p<0,001) och zink (p=0,001), samt ett lägre intag av jod (p=0,006) och kalcium (p=0,01) jämfört med den omnivora gruppen. Även dock C vitamin intag inte skilde sig mellan grupperna var intaget på daghemmet lågt i båda grupperna, 38 % av totala intaget i gruppen som åt veganska måltider samt 21 % av totala intaget i gruppen som åt omnivora måltider. Vitaminberikad växtmjölk var en central källa till många näringsämnen bland barnen som år veganska måltider. Slutledning: Resultaten tyder på att veganska måltider har flera positiva karaktärsdrag jämfört med omnivora måltider. Men p.g.a. att urvalet var litet kan inga generella slutledningar dras. Resultaten kan ge en insikt i hur näringsintaget av Helsingforsbarn under skolåldern kan inverkas av en vegan eller omnivor diet. En mer växtbaserad diet är ett hållbart val för framtiden men kosttillägg bör inkluderas för att försäkra tillräckligt intag av kritiska näringsämnen. Fler studier kring en vegan diet hos små barn behövs för att undersöka de långsiktiga effekterna detta kan ha samt hur denna diet ser ut i Finland.
Subject: Vegan
nutrition
dietary intake
mass catering
day-care
näringslära
näringsintag
bespisning
daghem


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rehn_Sophia_Pro_gradu_2019.pdf 1.106Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record