Fictions of Madness : Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5743-0
Title: Fictions of Madness : Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature
Alternative title: Fiktioita hulluudesta : Särkyneet mielet ja maailmat suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa
Author: Ovaska, Anna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Justus Liebig University, Giessen
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-02-28
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5743-0
http://hdl.handle.net/10138/310544
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: “Fictions of Madness” is a study about the forms and functions of representations of mental illness in literary narratives. It focuses on experiences of shattering and distress in a corpus of first-person narrated modernist Finnish novels, and examines them through four sets of questions: 1) the narrative construction of shattering minds and experiential worlds, 2) the ways readers are invited to engage with the minds and worlds created in the texts, 3) the ethical problems and power relations inherent in storytelling and in reading about mental distress and illness, and 4) the ways in which fiction generates knowledge and understanding about experiences of pain and suffering. Drawing on a wide range of narrative theory, phenomenology, enactivist theories, and feminist theory, the study shows how fictional portrayals of “madness” employ and challenge their readers’ personal, cultural, and scientific understanding of psychiatric disability and experiences of distress. Instead of portraying minds and mental illness as disembodied or disengaged from the world, the novels discussed—Helvi Hämäläinen’s “Kaunis sielu” (The Beautiful Soul, 1928/2001), Jorma Korpela’s “Tohtori Finckelman” (Doctor Finckelman, 1952), Timo K. Mukka’s “Tabu” (The Taboo, 1965) and Maria Vaara’s “Likaiset legendat” (The Dirty Legends, 1974)—conceive them as bodily and embedded in the world, enacted in intercorporeal and intersubjective relations with other people and with the world, and entangled in socio-cultural norms and narratives that shape identity, gender, and sexuality. Furthermore, the novels emphasize the aesthetic and constructed nature of the fictional portrayals of shattering: the sense of experientiality evoked in the first-person narration is a carefully planned literary effect. The analyses reveal how fictional stories can resist fixed cultural narratives of “normal” and “abnormal,” “natural” and “unnatural,” and “healthy” and “pathological” through their ambiguity and complexity. The discussed novels invite readers to ask aesthetic, ethical, and political questions about our views of psychiatric disabilities and persons suffering from them, and about the fictional portrayals and techniques of representation: How can we approach unusual and unsettling experiences without pathologizing or stigmatizing them? How can we honor the complexity of the experiences of others and cultivate an openness to difference? The study participates in the work done in the field of critical medical humanities and offers a Nordic perspective to representations of mental illness in literary fiction. It contributes to the understanding of how fictional narratives evoke and convey experiences of illness and distress, the role of narrative empathy and aesthetic immersion in understanding unsettling experiences, and how narratives create understanding about the experiences of others. From a literary historical perspective, the study also sheds light on the ways the mind, consciousness and mental illness were discussed in Finnish literature throughout the twentieth century, and situates the Finnish modernist works in the international modernist tradition. Keywords: fictional minds, illness narratives, Finnish modernism, psychiatric disability, phenomenology, enactivism, narrative theory, feminist theory, critical medical humanities”Fictions of Madness” (”Fiktioita hulluudesta”) tutkii kaunokirjallisuuden tapoja esittää ja välittää mielen särkymisen kokemuksia. Väitöskirja osoittaa, miten mielen sairautta ja ”hulluutta” kuvaavat modernistiset teokset korostavat sairauden ja sen kokemuksen ruumiillisuutta sekä kietoutumista ympäristöön ja kulttuurisiin normeihin ja kertomuksiin. Samalla ne muovaavat lukijoidensa henkilökohtaisia, kulttuurisia ja tieteellisiä käsityksiä mielestä ja terveyden ja sairauden rajoista. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista 1900-luvun kirjallisuutta, erityisesti teoksia, jotka esittävät psyykkistä sairastumista yksilön näkökulmasta. Se luo uusia tulkintoja aiemmin vähän tutkituista suomalaisista romaaneista ja tarkastelee niitä neljän kysymyksen avulla: 1) millä keinoin fiktiiviset kertomukset rakentavat särkyneitä mieliä ja kokemusmaailmoita, 2) miten lukijoita kutsutaan kohtaamaan teksteissä muodostuvia maailmoita ja kokemuksia, 3) millaisia eettisiä kysymyksiä ja valta-asetelmia mielen sairauden kertomiseen ja sairauskokemusten lukemiseen sisältyy, 4) miten fiktiiviset tekstit tuottavat tietoa ja ymmärrystä kivun ja kärsimyksen kokemuksista. Analyysin kohteena ovat Helvi Hämäläisen ”Kaunis sielu” (1928/2001), Jorma Korpelan ”Tohtori Finckelman” (1952), Timo K. Mukan ”Tabu” (1965) ja Maria Vaaran ”Likaiset legendat” (1974). Kertomuksentutkimusta, fenomenologiaa, enaktivistista mielenfilosofiaa ja feminististä teoriaa yhdistävät analyysit paljastavat, miten fiktiiviset kertomukset voivat monimerkityksisyytensä ja moninaisuutensa avulla vastustaa vakiintuneita kulttuurisia kertomuksia siitä, mikä on ”normaalia” tai ”epänormaalia”, ”luonnollista” tai ”luonnotonta” ja ”tervettä” tai ”patologista”. Teokset kutsuvat lukijansa pohtimaan tapojamme ymmärtää psyykkisiä sairauksia ja sairaudesta kärsiviä yksilöitä ja samalla ne kiinnittävät huomion fiktiivisiin kuvauksiin ja esittämisen tekniikoihin: Miten lähestyä poikkeuksellisia ja järkyttäviä kokemuksia patologisoimatta ja stigmatisoimatta niitä? Entä miten kunnioittaa toisen yksilön kokemusta ja luoda avoimuutta erilaisuutta kohtaan? Väitöskirja on ensimmäinen monografia mielen sairauden esittämisestä suomalaisessa kirjallisuudessa. Se osallistuu kirjallisuuden, kulttuurin ja lääketieteen yhteyksiä tarkastelevassa medical humanities -tutkimuksessa viime vuosina käytyihin kriittisiin keskusteluihin ja tarjoaa niihin pohjoismaisen näkökulman. Tutkimus myös valaisee tapoja, joilla mieltä ja mielen sairauksia käsiteltiin suomalaisessa kirjallisuudessa 1900-luvun eri vuosikymmenillä ja asettaa suomalaiset modernistiset teokset osaksi kansainvälistä modernistista traditiota. Asiasanat: fiktiiviset mielet, sairaskertomukset, suomalainen modernismi, psyykkinen sairaus, fenomenologia, enaktivismi, kertomuksentutkimus, feministinen teoria, critical medical humanities
Subject: kirjallisuudentutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
FICTIONS.pdf 1.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record