Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5839-0
Title: Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa
Author: Kajander, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-02-21
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5839-0
http://hdl.handle.net/10138/310595
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Book and the reader in the digital everyday Books read from screens are often compared to printed books. This has led some readers to emphasise the importance of the materiality of books as objects. For example, readers enjoy the scent of books and the feel of covers as well as the aesthetics of bookish spaces, and consider these as highly positive aspects of reading. Reasons for these experiences are often difficult to explain. However, it is important to understand them, because they are connected to readers’ wishes, choices and comprehension about books and reading as a pleasant practice. The theoretical framework of this doctoral thesis draws from ethnological material culture studies. The methodology is based on close reading and ethnography, and the key concepts are materiality and the interaction between humans and objects. The focus is on reading as a pleasurable, cultural, and corporeal practice. The study analyses attitudes towards different book formats, focusing on meanings given to printed books in situations where e-books are an alternative. The research material consists of 546 texts that were sent to a life-writing call Life as a Reader, organised and collected by the Finnish Literature Society in 2014. The writers were Finns from different age groups and backgrounds. This research shows that for those readers who preferred printed books, the materiality of the books together with sensory experiences helped orient them to the reading situation and supported their feelings of concentration, relaxation and calm. Books also provided a sense of privacy and a break from other everyday activities often connected to digital screens and associated with hectic activities such as work. Books also functioned as social objects, gifts, mementoes and decorative objects. Bookish spaces such as libraries, bookstores and bookshelves at home were considered important aspects of reading practices. The experiences connected to materiality were both cultural and personal. They were composed from layers that consist of memories, lived situations and actions. This means that they were based on processes that can change throughout the reader’s life. E-books and audiobooks were associated with quick access and ease of use. The readers analysed in this research material who liked e-books did not compare different book formats, or seen them as a threat to reading practices related to the printed book. Instead, they emphasised the possibilities to read in different situations. They chose different book formats for different situations, for example an audiobook when driving, an e-book when travelling and a printed book for a quiet night at home. The possibility to choose from different book formats may therefore increase the amount of time used for reading.Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa Sähköisiä kirjamuotoja verrataan usein painettuun kirjaan. Osa lukijoista painottaa mieltymystään jälkimmäiseen ja samalla kirjaan esineenä. Lukuhetkiin liitetään kirjan tuoksua, koskettamista ja sivujen rapinaa. Aistikokemusten merkitystä lukemiselle on kuitenkin usein vaikeaa pukea sanoiksi. Tutkimus käsittelee näitä kokemuksia eri kirjamuotoihin liitettyjen käsitysten kautta. Painopiste on painetun kirjan merkityksessä tilanteessa, jossa sähkökirjat ovat vaihtoehto. Siinä selvitetään, millaisia käytännön kokemuksia ja odotuksia lukemiseen kuuluu ja mikä merkitys kirjojen muodolla on lukijalle. Lukemista tarkastellaan tekstin tulkinnan sijaan kulttuurisena ja kehollisena toimintana. Näkökulma keskittyy vapaa-ajan lukemiseen. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat esine ja materiaalisuus. Teoreettinen viitekehys perustuu etnologiseen materiaalisen kulttuurin tutkimukseen, jossa kiinnitetään huomiota esineen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimusaineisto on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 2014 keräämä ja arkistoima Elämää lukijana -keruu, jossa suomalaiset kertovat lukemisestaan käytäntönä. Metodologia perustuu etnografiaan. Tutkimuksen mukaan painettu kirja voi toimia lukuhetkeen orientoivana esineenä ja liittyä hiljentymiseen sekä oman rauhan hakemiseen. Kosketus, tuoksu ja äänet tukevat keskittymistä sekä auttavat tekemään lukuhetkestä rentouttavan tilanteen. Tämä voi tukea lukumotiiveja, joiden tarkoitus on viihtyminen tai muusta arjesta pakeneminen. Kirjaesineeseen liitetyt merkitykset rakentuvat kerrostumista, jotka ovat sidoksissa lukijan aiempiin kokemuksiin. Lukuhetken lisäksi kirja esineenä on osa laajempaa kokonaisuutta, johon liittyvät kirjalliset tilat, kirjahyllyt, kirjastot ja kirjakaupat sekä kirjojen hankkiminen, säilyttäminen ja toisinaan kierrättäminen. Tämä asettaa painetun kirjan ja ruudulta lukemisen vastakkain, sillä sähköiset kirjamuodot muuttavat lukemiseen liittyviä käytäntöjä. Toisille nämä ilmenevät lukemista tukevina muutoksina, mutta monet pitävät mieluummin kiinni lukemisen tavasta, jossa painetut kirjat ja niiden kanssa toimiminen ovat läsnä muuten monilta osin digitalisoituvassa arjessa. Aineiston perusteella sähkökirjoja välttelevät lukijat näkevät näiden ongelmaksi yhteyden johonkin nopeatempoiseen ja tehokkaaseen toimintaan, esimerkiksi työelämään, ja hakevat painetulta kirjalta vastapainoa muulle arjelle. Sähkökirjoista pitävät korostavat kirjamuodon nopeutta, kätevyyttä ja helppoutta, mutta he eivät kuitenkaan yleensä aseta eri kirjamuotoja voimakkaasti vastakkain. Sen sijaan he käyttävät niitä eri tilanteissa lukemista tukevina elementteinä.
Subject: Kansatiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KIRJAJAL.pdf 763.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record