Sosiaalinen media, massadata ja kaupunkimaantiede : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001301194
Title: Sosiaalinen media, massadata ja kaupunkimaantiede : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Rautio, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001301194
http://hdl.handle.net/10138/310683
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Jatkuva kaupungistuminen tekee kaupungeista monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka ovat jatkuvassa muutoksen tilassa.Kaupunkilaiset ovat jatkuvassa kontaktissa kaupunkitilaan sekä toisiinsa fyysisesti ja virtuaalisesti. Tämän vuorovaikutussuhteen tutkimiseen onkin perinteisten tutkimusmenetelmien ja -aineistojen oheen syntynyt monia uusia datalähteitä, jotka mahdollistavat uudenlaisen kaupunkitutkimuksen. Web 2.0, mobiililaitteiden yleistyminen ja sosiaalisen median suosion myötä kaupunkialueiden asukkaat tuottavat suuria määriä dataa, joka sisältää sijaintitiedon lisäksi tietoa ihmisten ajatuksista, liikkumisesta ja toiminnasta. Spatiososiaalinen massadata onkin tarjonnut kaupunkitutkimukselle uuden merkittävän datalähteen. Tässä pro gradu-työssä tarkastellaan systemaattisella kirjallisuusanalyysillä kaupunkimaantieteellisiä tutkimuksia, jotka käyttävät sijaintitiedollista sosiaalisen median dataa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten kaupunkimaantieteellinen tutkimus on hyödyntänyt sosiaalisen median dataa, mihin tutkimusteemoihin sitä on käytetty sekä missä tutkimusta on tehty? Tutkimuksen aineisto haettiin Scopuksen abstrakti- ja viittaustietokannasta ja lopullinen analysoitava kirjallisuuskokoelma koostui 150 tutkimuksesta. Tutkimusartikkeleista poimittiin tiedot niiden käyttämistä aineistoista, tutkimusteemoista, tutkimusalueista sekä tutkimuksen tehneistä organisaatioista. Tulokset osoittavat, että tutkimus jakautuu globaalisti epätasaisesti ja keskittyy lähinnä suuriin metropoleihin kuten Lontoo, New York ja Los Angeles. Tutkimusta tehdään eniten Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa. Julkaisujen koordinaattien lisäksi analyyseissä on eniten hyödynnetty julkaisujen ajallisia ja sisällöllisiä aspekteja.Suurin osa tutkimusteemoista liittyi kaupunkirakenteeseen, ihmisten liikkuvuuteen sekä aiheiden spatiotemporaaliseen jakautumiseen. Sosiaalisen media datalähteenä luo monia uusia mahdollisuuksia kaupunkimaantieteen saralla, mutta siihen on suhtauduttava varauksella.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_1.0.pdf 937.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record