Mapping insula connections by DREADDs and c-Fos immunohistochemistry

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001311214
Title: Mapping insula connections by DREADDs and c-Fos immunohistochemistry
Author: Kuhlefelt, Alexandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001311214
http://hdl.handle.net/10138/310800
Thesis level: master's thesis
Abstract: When considering addiction research over the last three decades the insula has been of particular interest. The insula is responsible for interoception, the process of integrating peripheral information with higher awareness. It has been suggested that addiction could be cured or remedied by manipulating the insular cortex. The aim of this study was to develop a protocol to examine connections of a specific brain area. Following this, the protocol was then applied to identify which specific brain areas the anterior insular cortex activates. Thus, providing a better understanding of the role the insula plays in addiction. The anterior insular cortex was initially activated ipsilaterally with DREADDs in AA-rats (Alko, Alcohol) and then labeled using free-floating brain section immunofluorescence labeling protocol. Activation was subsequently compared between ipsilateral and contralateral sides on fluorescence pictures where single neurons were identified. The study identified thirteen (13) statistically significant activated brain areas. On the basis of these findings, the data suggests that the protocol was successful and the insula has broad connections. However, more research is required in order to better understand the insula.Insulan är ett område i hjärnan som under de senaste årtiondena varit av stort intresse inom beroendeforskning. I insulan sker interoception, en sensorisk process var insulan tar emot signaler från kroppens periferi angående kroppens fysiologiska förhållanden, integrerar informationen och skickar vidare signaler till högre centrum. Det har påvisats att interoception har en central roll då det kommer till beroende. Just nu pågår det forskning kring möjligheten att genom att manipulation av insulan kunna dämpa vissa neurala processer som upprätthåller ett beroende. Målet denna studie var att utforma ett protokoll för att identifiera ett hjärnområdes, specifikt insulans, neurala nätverk. Protokoll utnyttjades för att identifiera de hjärnområden som den anteriora insulan aktiverar, för att därmed bättre förstå insulan roll i beroende. Materialet i denna undersökning samlades in genom att anteriora insulan i AA-råttor (Alko, Alcohol) aktiverades ipsilateralt med DREADDs och deras hjärnor färgades utgående från ett immunofluoroscerande protokoll. Med hjälp av fluoriserande bilder jämfördes neuronaktiviteten i de olika hjärnområdenas contralaterala versus ipsilaterala sida. I studien identifierades statistiskt aktivitet i tretton (13) olika hjärnområden. De starkaste aktiviteterna hittades i bl.a. anteriora insulan, piriforma hjärnbarken, prefrontala hjärnbarken, infralimbiska hjärnbarken och posteriora insulan, vilket stämde överens med tidigare forskning. Utifrån denna forskning kan vi dra slutsatserna att protokollet fungerade, att insulan har ett brett nätverk samt att det ännu krävs mycket forskning kring insulans förbindelser.
Subject: Insular cortex
DREADD activation
addiction
AA-rats
c-Fos immunohistochemistry


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record