Legal certainty and the beneficial ownership concept in international tax law

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5789-8
Title: Legal certainty and the beneficial ownership concept in international tax law
Author: Nugroho, Adrianto Dwi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Law, Financial Law Department
Doctoral Programme in Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Doktorandprogrammet i juridik
Publisher: Unigrafia Oy
Date: 2020-03-05
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5789-8
http://hdl.handle.net/10138/311154
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation seeks to explore the issue of beneficial ownership requirement in international tax law. As a bilateral tax treaty term that dictates the taxation on cross-border distribution of dividends, interests, and royalties, the requirement has not achieved the degree of legal certainty by which stakeholders can foresee a harmonious application of the requirement across different countries. Tax authorities and courts have divergently applied the requirement in accordance with their legal traditions. Results of this research show that legal uncertainty concerning application of the requirement persists due to three substantive reasons. First, the requirement has been assigned an attributive nature by which a country can dictate the application of the requirement against another country. Second, the objective of an ‘international fiscal meaning’ of the requirement disregards the fact that the term ‘beneficial ownership’ is originated from private law. Third, the use of the requirement as means to combat tax avoidance practices has not always been successful during court trials. Legal certainty towards the application of the requirement may be achieved by assigning a limitative nature to the requirement. This means that the requirement does not aim at finding the ultimate owner of income. Rather, application of the requirement should only call for evaluation of the possession of ownership rights by the immediate recipient in a cross-border income transaction. Other methods to achieve certainty include optimisation of the various international cooperation in tax matters, and the holding of dialogues amongst courts in different countries.Tämä väitöskirja pyrkii tarkastelemaan kansainvälisen veronlain vaatimuksia edunsaajan omistuksesta. Verosopimuksen tavoitteena on säädellä maiden rajoja ylittävien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotuksen jakamisesta. Kansainvälisen veronlain vaatimuksilla ei ole saavutettu sellaista oikeusvarmuuden tasoa, jossa sidosryhmät voisivat olla samaa mieltä näiden vaatimuksien yhdenmukaisesta soveltamisesta eri maissa. Veroviranomaiset ja tuomioistuimet ovat tähän asti soveltaneet yhteisiä vaatimuksia erimielisesti ja omien oikeusperinteidensä mukaisesti. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että oikeudellinen epävarmuus kansainvälisen veronlain vaatimuksista johtuu kolmesta oleellisesta tekijästä. Ensimmäisenä, vaatimukset ovat tulkinnanvaraisia, eli jokainen maa voi itse sanella vaatimuksien tason toiseen maahan. Toisena, kansainvälisen verotuksen merkityksen tavoitteella ei oteta huomioon sitä tosiasiaa, että tosiasiallinen omistaja -ilmaisuna, on peräisin yksityisoikeudesta. Kolmantena, vaatimuksien on tarkoitus taistella veronkiertoa vastaan, mutta se ei ole aina ollut menestyksekästä tuomioistuinkäsittelyissä. Oikeusvarmuus kansainvälisen veronlain vaatimuksissa saattaa olla toteutettu tulkinnanvaraisten vaatimuksien pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaatimuksien tavoitteena ei ole tulojen lopullisen omistajan löytämisessä. Pikemminkin vaatimuksilla hallinnoidaan niiden omistusoikeuksia, jotka ensi kädessä vastaanottavat tuloja rajojen ulkopuolelta. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi muita käytäntöjä on kansainvälisten veroasioiden yhteistyön optimointi sekä vuoropuhelun järjestäminen eri maiden tuomioistuinten välillä.
Subject: International tax law
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record