Kokonaisopetus yleissivistävän oppimisen edistäjänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311172

Citation

Komulainen , K & Leijamaa , M 2019 , Kokonaisopetus yleissivistävän oppimisen edistäjänä . julkaisussa T Autio , L Hakala & T Kujala (toim) , Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa : Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia . Tampere University Press , Tampere , Sivut 273-295 . < http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201912166903 >

Title: Kokonaisopetus yleissivistävän oppimisen edistäjänä
Author: Komulainen, Kauko; Leijamaa, Mari
Other contributor: Autio, Tero
Hakala, Liisa
Kujala, Tiina
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Publisher: Tampere University Press
Date: 2019-12-16
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa
ISBN: 978-952-359-009-0
978-952-359-008-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/311172
Abstract: Suomalaisessa kasvatuskulttuurissa on melko tasaisin välein korostettu integroimisen ja eheyttämisen merkitystä jo yli sadan vuoden ajan. Kuluneen neljännesvuosisadan aikana ovat keskustelua virittäneet muun muassa Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet vuosilta 1994, 2004 ja 2014. Viime aikoina integrointia koskevan keskustelun keskiössä ovat olleet uusimman Opetussuunnitelman perusteet -asiakirjan (2014) lanseeraamat monialaiset oppimiskokonaisuudet, joiden toteuttajana tässä tarkastellaan kokonaisopetusta. Artikkelissa esitellään evoluutioteoreettiseen näkökulmaan perustuva oppimisympäristö. Sen tavoitteena on tuottaa opettajan ja oppilaiden välistä sekä oppilaiden keskinäistä yleissivistävää vuorovaikutusta, joka syntyy samanaikaisen oppiainejakoisen ja eri aineiden sisältöjen integroimiseen perustuvan oppimisen yhteisvaikutuksesta. Teoreettisten tarkastelujen lisäksi esitellään havaintoja, kokemuksia ja videointeihin pohjaavia litterointeja kahdesta alakoulussa suoritetusta kokonaisopetuksellisesta kokeilusta.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kokonaisopetus_ ... n_oppimisen_edistajana.pdf 696.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record