Taidekasvatus ja monilukutaito

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311175

Citation

Paatela-Nieminen , M & Kupiainen , R 2019 , Taidekasvatus ja monilukutaito . julkaisussa T Autio , L Hakala & T Kujala (toim) , Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa : Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia . Tampere University Press , Tampere , Sivut 297-318 . < https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118723 >

Title: Taidekasvatus ja monilukutaito
Author: Paatela-Nieminen, Martina; Kupiainen, Reijo
Other contributor: Autio, Tero
Hakala, Liisa
Kujala, Tiina
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Publisher: Tampere University Press
Date: 2019-12-16
Language: fin
Number of pages: 22
Belongs to series: Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa
ISBN: 978-952-359-009-0
978-952-359-008-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/311175
Abstract: PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN perusteissa monilukutaito pohjautuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksti voi olla eri symbolijärjestelmissä ja niiden yhdistelmissä esimerkiksi visuaalisena, verbaalisena tai auditiivisena. Teksti voi myös ilmetä eri tavoin, muun muassa digitaalisena, painettuna tai puhuttuna. Opetussuunnitelma ei kuitenkaan tarjoa keinoja tekstien välisten merkitysten tuottamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan taidekasvatukseen kehitettyä intertekstuaalista menetelmää ja sen yhteyttä mediapedagogiikkaan. Tutkimusaineistona on Helsingin yliopiston opettajaksi opiskelevien intertekstuaalisia tulkintoja kuvataiteen kytköksistä kulttuuriin. Opetuksessa kehitettyä mallia ehdotetaan sovellettavaksi monilukutaitoon ja (kuvataiteen)opetukseen. Sen avulla laaja-alaisia tekstejä voidaan tutkia avoimesti sekä tuottaa, tulkita ja luoda uusia merkityksiä taiteen, tieteen, kulttuurin, median ja oppijoiden välisessä pedagogisessa monimerkityksellisessä tilassa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Taidekasvatus
monilukutaito
teksti
opetussuunnitelma
interteksti
kuvataidekasvatus
merkitys
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
taidekasvatus_ja_monilukutaito.pdf 955.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record