Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311242

Citation

Pynnöniemi , K 2017 , ' Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa ' , Kosmopolis , Vuosikerta. 47 , Nro 1 , Sivut 45-52 . < http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781749 >

Title: Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa
Author: Pynnöniemi, Katri
Contributor organization: Venäjän ja Euraasian tutkimus (Aleksanteri-instituutti)
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 8
Belongs to series: Kosmopolis
ISSN: 1236-1372
URI: http://hdl.handle.net/10138/311242
Abstract: Tässä keskustelupuheenvuorossa tarkastelen Suomen ulkopoliittisesta linjasta ja Venäjän-politiikasta viimeisen parin vuoden aikana käytyä keskustelua. Argumentissani on kaksi osaa. Ensiksi kiinnitän huomiota siihen, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuoreet linjapaperit jättävät pitkälle huomioimatta Venäjän poliittisen ja taloudellisen hallintajärjestelmän – sisteman – kehityksen ja sen vaikutuksen ulkopolitiikan toimintatapoihin. Tähän tulokseen tulen vertailemalla vuoden 2012 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon muotoiluja tuoreisiin ulkopoliittisiin linjapapereihin: ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selontekoon sekä toukokuussa 2016 julkaistuun Nato-arvioon. Otan huomioon myös eduskunnassa käydyn keskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta sekä ulkoasiainvaliokunnan selontekoa koskevan mietinnön. Kysyn, millaisena maailmanpoliittisena toimijana Venäjä selonteoissa ja niistä käydyissä poliittisissa keskusteluissa hahmottuu ja millaisen viitekehyksen kautta Venäjän toimintaa selitetään. Argumenttini toisessa osassa tarkastelen selontekoihin liittyvästä politiikkaprosessista hahmottuvaa ulkopoliittista linjaa, ”aktiivista vakauspolitiikkaa”. Esitän, että linja on monitulkintainen: eduskuntakäsittelyssä ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä aktiivisuudelle ja vakaudelle annetaan hyvinkin ristiriitaisia merkityksiä.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
Venäjä
Suomi
ulkopolitiikka
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kosmopolis_2017 ... iikka_FINAL_pynnoniemi.pdf 163.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record